Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ದಿಟದಾಕಾಶ, ಘಟದಾಕಾಶ, ಮಠದಾಕಾಶತ್ರಯಂಗಳಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ದಿಟದಾಕಾಶ
ಘಟದಾಕಾಶ
ಮಠದಾಕಾಶತ್ರಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕಸಾಧ್ಯ
ಹೊರವಡಲಿಕಸಾಧ್ಯ. ಚಿತ್ತಾಕಾಶಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಆಕಾಶಂ ಚ ತೃತೀಯಕಂ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಶೂನ್ಯತರಂ ವಿದ್ಧಿ ಚಿದಾಕಾಶಂ ವರಾನನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ_ಆಕಾಶತ್ರಯ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ. ನಿಮ್ಮ ಶರಣಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ
ಉಳಿದವರಿಗಸಾಧ್ಯ