ನಾದಬಿಂದುಕಳಾತೀತವಾದ ಮಹಾಂತು ಪರವಸ್ತುವೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನಾದಬಿಂದುಕಳಾತೀತವಾದ
ಪರವಸ್ತುವೆ
ಮಹಾಂತು
ನೋಡಾ.
ಶ್ರುತಿತತಿಗಸಾಧ್ಯವಾದ
ಪರವಸ್ತುವೆ
ಮಹಾಂತು
ನೋಡಾ.
ಆದಿ
ಮಧ್ಯಾಂತವಿಲ್ಲದ
ಪರವಸ್ತುವೆ
ಮಹಾಂತು
ನೋಡಾ.
ಉಪಮಾತೀತ
ವಾಙ್ಮನಕ್ಕಗೋಚರವಾದ
ಪರವಸ್ತುವೆ
ಮಹಾಂತು
ನೋಡಾ.
ಇಂತಪ್ಪ
ಮಹಾಂತಿನ
ಅತೀತ
ಘನಮಹಾಜಂಗಮದ
ಶ್ರೀಪಾದವ
ತೋರಿಸಿ
ಬದುಕಿಸಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.