ನಿಧಾನವನಗೆವೆನೆಂದು ಹೋದರೆ ವಿಘ್ನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನಿಧಾನವನಗೆವೆನೆಂದು
ಹೋದರೆ
ವಿಘ್ನ
ಬಪ್ಪುದು
ಮಾಬುದೆ
ಯ್ಯಾ
ರಿ
?
ಸದಾಶಿವನ
ಪೂಜಿಸುವೆನೆಂದು
ಹೋದಡೆ
ಕದುಬಿ
ಹಿಡಿವವಯ್ಯಾ
ಸಕಲ
ವಿಪತ್ತುಗಳು.
ಎದೆ
ಭಂಗವಿಲ್ಲದೆ
ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಡೆ
ಸದಮಲ
ಸುಖವನೀವ
ನಮ್ಮ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ.