ಪಂಚಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಉಂಡರೇನು !

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಪಂಚಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಉಂಡರೇನು ! ಮಲಮುತ್ರ ವಿಷಯ ಘನವಕ್ಕು. ಭ್ರಾಂತು ಬೇಡ ಮರುಳೆ ಬೇಡದು ಕಾಯಗುಣ. ಆಸೆಯಾಮಿಷ ತಾಮಸ ಹಸಿವು ತೃಷೆ ವ್ಯಸನ ವಿಷಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು
ಗರುವರುಂಟೆ ! ಭ್ರಾಂತು ಬೇಡ ಮರುಳೆ ! ಬೇಡದು ಕಾಯಗುಣ. ಈ ಭೇದವ ಭೇದಿಸಬಲ್ಲಡೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಸಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸವೆದ ಶ್ರೀಗಂಧದಂತಿರಬೇಕು ಶರಣ.