ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ


                                         4
    ಹೆಸರು            ಕಾಲ            ಪುಟ             ಹೆಸರು             ಕಾಲ           ಪುಟ

ನರಹರಿ ಸು. 1650 401 ಪರಮಭಕ್ತ ಸು. 1700 539 ನರಹರಿತೀರ್ಥ 1281 32 ಪರ್ವತದೇವ 1578 304 ನಾಗರಸ ಸು.1650 406 ಪರ್ವಶಿವಯೋಗಿ ಸು. 1650 397 ನಾಗರಾಜ 1331 34 ಪಾಯಣಮುಸಿ 1606 353 ನಾಗವ ಸು. 1700 536 ಪಾಯಣ್ಣವ್ರತಿ ಸು.1640 332 ನಾರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರ " 1570 300 ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆಸೋಮ " 1195 23 ನಾರಾಯಣಕವಿ "1450 95 ಪುರಂದರದಾಸ "1540 232 ನಿಃಕಲ "1700 560 ಪೆಮ್ಮಿ ಸೆಟ್ಟಿ "1650 427 ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿ "1500 153 ಪ್ರಧಾನಿ ತಿರುಮ ನಿರಾಲಂಬಶರಣ "1710 561 ಲಾ‍ರರ‍ಯ "1600 326 ನೀಲಕಂರಶಿವಾ ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರ "1300 34 ಚಾರರ‍ಯ "1400 42 ಪ್ರಭುಗ "1520 200 ನೀಲಕಂಠಾಚಾರರ‍ಯ "1485 133 ಪ್ರಾಸಭೂಸಣ "1650 427 ನೀಲಕಂಠಾರಾಧ್ಯ " 1500 168 ಬತ್ತಲೇಶ್ವರ "1430 80

ನೂತನಾಗಚಂದ್ರ       "1659            420       ಬಸವ                 "1160           18 

ನೇಮಣ್ಣ "1559 281 ಬಸವ "1550 269 ನೇಮಿವ್ರತಿ ಸು.1650 439 ಬಸವ "1700 552 ಪಂಚಬಾಣ 1614 351 ಬಸವಪ್ಪನಾಯಕ "1704 558 ಪಂಡಿತಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ "1710 538 ರ್ಜುನ 1687 517 ಬಸವಲಿಂಗ 1611 353 ಪಟ್ಟುಗಂಬಳಿ ಸಿ ಬಸವಲಿಂಗಕವಿ 1679 500 ಲಿಂಸ್ವಾಮಿ ಸು. 1700 532 ಬಸವಾಂಕ ಸು.1550 261 ಪತ್ತಿಯಣ್ಣ :,1700 557 ಬಸವಾರಾಧ್ಯ "1700 557 ಪದ್ಮಕವಿ 1528 212 ಬಸವೇಶ "1600 344 ಪದ್ಮಣಪಂಡಿತ 1627 368 ಬಾಚರಸ "1500 171 ಪದ್ಮನಾಭ ಸು. 1680 514 ಬಾಯಣಾಚಾರ್ 1410 562 ಪದ್ಮಪ್ರಭ 1300 33 ಬಾಲಚಂದ್ರು 1273 31 ಪದ್ಮರಸ " 1599 314 ಬಾಲಚಂದ್ರಕವಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯತಿ ಸು. 1450 93 ಕಂದರ್ಪ 1204 25