ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


176 ಚೂಡ ರತ್ನ 176 171 ಹೆಸರು ಕಾಲ ಪಟ ಹೆಸರು ಕಾಲ ಪುಟ ಬಾಹುಬಲಿ ಸು 1550 237 ಬಹ್ನ ಶಿವ ಸು 1125 13 ಬಾಹುಬಲಿಸಂ ತ 1352 35 ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕದೇವ 1604 348 ಬಿರುದಗಳು ಸು, 150) 175 ಭಾರತಿ ನಂಜ 1648 373 ಕನ್ನಡಜಾಣ 175 ಭಾಸ್ಕರ 1424 47 ಗುಣರತ್ನ | ಭಾಸ್ಕರ ಸು 1550 375 ಚಂದಸಕ 570 ಭೀಮಕವಿ 1369 36 ಮಂಗರ ಸ 1508 179 ಬಲ್ಲವರರ ಸ 177 ಮಂಚಯ್ಯ ಸು. 1650 440 ಬುಧಜನಮಿತ್ರ) 177 ಮಗ್ಗ ಯಮಾಯಿದೇವೃ1430 70 ಭೂಭುಜರತ್ನ 177 ಮನಸಿಜ 1000 3 ವರಕವಿಚಂದ) 570 ಮರಿರಾಚವಟ್ಟನ , 1650 399 ವಾಣಿಮುಕುರ 571 ವ.ರುಳುಸಿದ್ದ, 1700 530 ವಿದಗ್ಧ ಲಾಮ 177 ವ ರುಳುಸಿದ್ದತ , 1650 433 ವಿವೇಕಚೂಡಾರತ್ನ 1413 46 ವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿ 177 ಮಲ್ಲರಸ ಸು, 1680 510 ಸರಸ್ವತೀಮುಲಕ 178 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. 1245 26 ಸುಕ ನಿಕಂಠಾಭರಣ 178 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ , 1600 345 ಸುಕವಿಕರ್ಣ ಭರಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 1678 498 ಸುಕವಿನಿಕರವಿಳಿ೦ಪ 178 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಕವಿ ಸು 1485 132 ಸುಗುಣಕಂಠಾಭರಣ 178 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು ನಕವಿ 1593 313 ಸುಗುಣಕರಡ 178 | ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸುಗುಣರತ್ನಕರಂಡ ರಾಯ ಸ, 16ಂ 338 ಸುಜನಮನೋಜ 571 ಮಲ್ಲಿದೇವೆ 1104 12 ಬೆಂಗಳೂರು ಮುದ್ಧ ಮಲ್ಲು ಸು, 1650 431 - ವೀರಾಮಿ ಸು 1700 531 ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ , 1550 293 ಬೊಂಬೆಯುಲಕ್ಕೆ 1538 231 ಮಹಾದೇವ , 1650 435 ಚಿಪ್ಪಣಪಂಡಿತ ಸ, 1180 21 ಮಹಲಿಂಗದೇವ .. 1425 50 ಬೊಮ್ಮರಸ, 1450 88 ಮಾಘಣಂದಿ , 1260 30 ಬ್ರಹ್ಮಕವಿ ೨, 1600 341 ( ಮಾಧವ 1500 164 ಮಲ್ಲಣ್ಣ 571 178

: : *