ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ.djvu/೧೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
೧೬೦
ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ

        ಎಲವೊ ಕಾಲ! ಭರ |
        ದೊಳುಂಬ ಸಮಯದೊ |
        ಳುಳಿ ನೆನಪಿಂದಿವುಗಳನು ಗಡ ||
        ಪಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ |
        ಗೊಳದೆ ಸಿಕ್ಕುದಂ |
        ಮೆಲುವಿ ಮೊದಲೆ ತಿಳಿಸಿಹೆವಾವು || ೪ ||
        ಎಂದೊರೆವುದು ಮತಿ |
        ಮಂದತೆಯದು ನೀ |
        ನಂದುಣ್ಣುವ ತುತ್ತುಗಳೊಳಗೆ ||
        ಬಂದವುಗಳ ಹರ |
        ಳೆಂದುಗುಳಿದೆಯ |
        ನೆಂದುಮಲ್ಲ ನಿನಗವು ಗ್ರಾಹ್ಯಂ||೫||
        ಸಕಲದೇವತಾ |
        ನಿಕರಶಿಖರ! ತವ |
        ಸುಖದುಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಲಭಿಸುವದು ||
        ಸುಖಪ್ರಸಾದದ |
        ಶಕುನವೆಂದು ನಾವ್ |
        ಕಕುಲತೆಯಿಂ ಸ್ವೀಕರಿಸವದಂ|| ೬ ||
        ಈ ಪ್ರಸಾದಬಲ |
      * ದಪ್ರತಿಮತಯಂ |
        ಕ್ಷಿಪ್ರದಿ ನೆರೆ ನಾಡಿಗರಂತೆ||
        ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೂ !
        ರ್ವ ǂ ಪ್ರಬಂಧಗಳ |
        ನು + ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವೆವು ನಾವು||೭||


* ಅಪ್ರತಿಮತ, ǂ ಕಥೆ, + ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೇಳು.