ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ.djvu/೧೯೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
೧೬೧
ಸರ್ವಭಕ್ಷಕನಾದ ಕಾಲನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

          ತಿಳಿಯುವ† ವಿದರಿಂ |
          ಸಲೆ ಪೂರ್ವದ ಸೂ |
          ಜ್ವಳ ಸಾಹಸಶೌರ್ಯಾದಿಗಳು ||
          ನೆಲದೊಡೆಯರ ಬಲು |
          ಬೆಳೆದ ವಿಭವಗಳು |
          ಕಲಾವಂತರತಿ ಕುಶಲತೆಯು || ೮ ||
          ಅಭೀಷ್ಟ ಸಾಧನ |
          ದಭಿಮಾನಂ ಮೇಣ್ |
          ಅಭೀರುತನದುತ್ಕರ್ಷತೆಯು ||
        + ಆಭರೂಪರ ಸು|
        § ಪ್ರಭವಫಲಂಗಳ |
        * ಪ್ರಬೋಧನಗಳಿಗಿನ ಜನಕೆ|| ೯ ||
          ಇವುಗಳ ಗುಣಗಳು |
          ಭುವನವಿದಿತಮಾ |
          ಗಿವೆ ಕಾಲಾಂತರದಿಂದಲಿವು ||
          ತವೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ದೇ |
          ಶವನುದ್ಧರಿಸುವ |
          ರವತರಿಸುವವೊಲು ಮಾಡುವವು|| ೧೦ ||
                      -ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಸಕ್ಕರಿ (ಶಾ೦ತಕವಿ).


+ಪ೦ಡಿತ, §ಪ್ರಭವ=ಜ್ಞಾನ, *ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳೋಣ.
Rule Segment - Span - 40px.svgRule Segment - Fancy1 - 40px.svgRule Segment - Span - 40px.svg