ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


# ಹನಿ ನದಿಳಜಹಾತ್ಮ... ಪರಿಗಣಿತಭೈರವಸಮಾರ್ಕಿಂ ತುಂಗ || ತರದಂಷ್ಟ ವದನದಿಂ ಕನಕಾಂಗಬೈರವಂ | ಮರುತನಿತಾರೆಯೋಳಾಸವಾಗಿವಸ ನಿರಂತರ ಸಂತಸದೊಳು || ೬ | ಅಂತಕನ ದಿಗ್ಗಾಗದೊಳ್ ಕೂಲಸವಿರಕ್ತಿ ! ಕುಂತಮಂ ತಾಳ್ನವಿಲೆ - ಕೌವಾರಿಸಹಿ || ತಂ ತನ್ನ ಸಮಬಲ ದಶಕೋಟಿ ರವ ಸಮೆತ ಸರಂಭದಿಂದ | ಅಂತುರ್ಸಾವಗಂ ತುಳ್ಳುತಿಹ ರೌದ್ರರಸ || ದಿ ತೊನೆವ ಚಂಡಾಳ್ಳಭೈರವ ಮಾತೆ | ದಿ ತರಣಿಮಂ ಜಖೆ ಮುತುಪ್ಪ ಲಿಪ ಜಲಸಾಕ್ಷರಿದಿರ್ಸ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದ || ಅಸುರಸೆಯೊಳ' ಇನಸಿನ ಭೈರವ ಪೀತ || ವಸನಂ ತ್ರಿಲೋಚನ ರ್೮ ಕೌಮೋದಕಿ: ! ಸನಿಶಂಖಚಕ್ರಧರಿರವು ಫಾಲನೇತ್ರ ಮಹಾರೌರಮಾತ್ರ || ಭಸಿತಲಿದ್ದ ಪಂಡಕೊತಿ ತಾಕತಿದೆ ! ಳಸವ ಭೈರವರೊಡನೆವತಿಭಯಾನಕರಸಂ | ಪಸರಿಸಲ' ಪುತ್ರ'ಸರಿದಿರ್ಗಹ ಮಂಡಳಸಿಯುರು?'ಜದಿಂದ !! v || - ವರುಣದಿಕ್ಕಿಲಿ ವಾರಾಹಶಕ್ತಿಸಮೇತ ! ನುರುಮಹಿಷವಾಹನಃ ಶಂಖಪುಟ | ದ್ದ ರಯುತ ಕಾರ್ಮುಗಿಣ್ಣನ ತಳದ ಭೈರವ ಗರುಡ್ಕರಾರೂಢಂ !! ನೆರೆ ತನ್ನ ತುಲಿತರ'ನೃತ' ಭೈರವಮ್ || ವೆರಸಿದ ಕೋಟಿಯೊಡಗೂಡಿ ಗೌರವದೊಳೆ ! ಆರುತಿರ್ಸಾವಗಂ ಘೋರಾಭಿಧಾನರಿಂದತಿಸಾವಧಾನವಾಗಿ !! F ! * ಕರನಾಟಿ ೪' ಕಾಸರವಶಕ್ತಿಯ ! ಧರಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಾನೆಯನರ್ಡಯವಾಣಿಯೊಡ | ಎರಿದಂಬರುಷರಾಗಮಣರು ನವೊಲೆಸವಂಗದಿಂ ಜಟಾಪಟಲದಿಂದ | ಸ್ಪುರವಗ್ನಿಲೋಚನದಿ ವಾಯುವಿನ ಹೆಸರು ಕಾ | ದಿರುತಿರ್ಸ ತನ್ನಲಿಹ ಭೈರವರ್ ಮುಕ್ಕಟ | ನರಸಿ ಸಂಪತ್ಯದೊಳ್ಳಲಿಯುಮನಿಸುತುಂ ಸಮಾಖ್ಯಾಮn Mook