ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


M ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, [ ಸಂಧಿ ಮುನಿಕುಲೆತ ಮರು ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಜನರ್ದ | ನನ ಸುನಚರಿತವಿವಮೋಘುಭವಪಾಕಬಂ || ಧನವ ಇಂದಿನ ಸತಷ್ಟು ರಕ ನಿಷ್ಣು ರನಿರದಚಯದ ಗಂಟಲುಗಾಳವು !! ಅನುದಿನದೊಳುಗ್ಗರಿಸ ಸಂಸಾರಸಾಗರಕೆ || ವನಧಿಸಂಭವನೆನಿಸುವಿ'ಕಥಾಕುತುಕಮಂ | ಮನದಂದು ಈಳ್ಳುದೆಂದೆನುತ ಕೈಲಾಸಕಿಬರಿಯ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಿಸಿವನು || ತಂಗಿವಾಳಶಿತತನಾಲಮಾಲೆಸ್ತವಂ || ಧುರಮಂ ಮುಗಿಲೆತ್ತು ತತಕಪ್ರಕರ ವಿ | ಸುರಿತಕಲಘತರಲಾಕಲಿತಚಂಡಗಂಡಗಾನರುಚಿಚಯವ ವಿಳವಿನಲ್ಲಿ ತು ಚಕ್ರಚಕ್ರ ಕ್ಷೇಘಾ || ಕರಕಾಂತರ್ಕಾತಿ ಕೌಮುದಿಗೆತ್ತು ಸುಚಕೋರ : ನೆರವಿಸಿರುತಂ ಮೊರೆದು ನೆರೆದು ಬಾ ಬೆಡು ಸಂವ ಹರ ಮೊಲೆ * ಪುಣೆ ಮಗಳ ಮೊಲೆಯಡಿ ಸಲಹುವ ಸಿಂಪ ! ವಲ್ಲಭೆಯರಿಂದೆರ ತೆಗೆಯುವ ಪಕ್ಕೆ ೪ || ಸುಲಯಿಂದೋವುತಿರ್ಪ ಪುಲಿನೆಣ್ಣ೪ಂದೆಂಟಡಿಯ ಪೊತಂಗಳ | ಪುನ: ಪಾಸಿನೊಳು ಪಟ್ಟಿರಿಸಿ ಮರದ ನೆಳ | ಲಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸ ಜವಳವಲವಕ್ಕಿಯಿಂ ದೇವ | ಬಾಹನ ಬೆಳ್ಳಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮತ್ಸರದಿ ತರ್ಪುವಳ್ಳಿಯಿಂದ ! ! - ಹರನಗೊ•ತರವಾದ ದಿಕ್ಕಿನೊಳು ಪರಮಭಾ || ಸುರಕಮಂಡಲದಂಡಪಾಶಾಕ್ಷ ಮಾಲಿಕಂ | ಸುತಶೇಷೋಪವೀತಂ ಹಂಸವಾಹನಕ್ಷಿತಂ ಬ್ರಾಮ್ಮೆಯೆಂಬ ವರಕಕ್ತಿಗೂ ತನ್ನಾಕೃತಿಯ ಭುಜಬಲೆ: ! ತರಳುಕೂಟ ಭೈರವರೆಡನನಾರತವು | ಮಿರುತಿರ್ಸನಸಿತಾಂಗನಾಮ ಭೈರವನು ಗೌರವದೊಳಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ | ೫ || ಕರಚತುಷ್ಟಯದೊಳಂ ಟ್ಯಾಂಗ ಡಮಾಸ : ಯುರುಕ್ಮ ತಾಳ್ಳು ಮಾಹ: || ಸರಸಿ ಭಾಳಾಕ್ಷದಿ ಶಾಕ್ರಸಮಾರಂಢನಾಗಿಸಿವೆ:ಕೋಟಿ. ೧ M