ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


a ' ® ೨] ನಾರಿಮಹಾತ್ಮತಿ, ತಿಳಿದ ಜಾಂಬವಸುಷೇಣಯುತ ಮಿರ ರಾಮು || ಬಲಮಲ್ಲ ಶಲ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜನಿರ್ದಾನೆ | ವೊಳಲೊಡೆಯನೆಸವನೋಹರವಲ್ಲಕೃಷ್ಣನಾಥಶೋಭೆಯಿರಯರುಗಳ| ಲಲಿತಸೈನಿಕನಲ್ಲಿ ಭೀಮವಿಜಮಾಸದ || ದಳವು ಪಾಂಡವರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕಣ್ಣ ಮು | ಗಳಗನಾಗಿಸಿಮವಾಗೋತ್ರ ಧನವಮಿತ್ರನಾವಾಸಪುತ್ರನಾಗಿ || ೪೦ || ಮಿಗೆ ಪಾ ಡಲ್ಲ ತೆದೆ ಈ ಡಿ-ಡಿ 'ರಪಿಂ | ಡಗಳ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಲ್ ಫುಭತವಾಗಿ ಸ ! ನೃಗವಾಕ್ಷ ತಿಯ ತಾದೊ ರೋಮಿಯೊಡನಾಗಸನ ತಿರುಗಲನಿ ಬಂದು|| `ಧಗಧಗಿಸ ಬೆಳ್ಳಿಗಳೆ ರ್ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಸೈ | ನಿಗುರಿದಲಖಿಲ್ ನೊಳ್ ಸತ್ತು ರುಪರ್ಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಕೈಲಾಸ ಮುಕ್ಕಾಣಿಕರ ನಂದಿಕರವಿಲಾಸವಾಸ ]:Sn|| 2:ತು ಎರಡನೆಯ ಸ.ರಿ, ಜ. ಫ್ , 1 ಮ ನೆಯ ಸ೦೩ || ಸೂಚನೆ : - ಮಿಸ ಕೈಲಾಸಭೂಗರದ ವಿಸ್ತರದ ಸೌ | ದರದ ಪರಿಮಂ ಮನೋಹರವಿದ ಸನ್ನುತಿಸಿ: ಹರುಷದಿ ಕೇಳೆ ಮುಸಿವರವಿತಿಗತಿಕದೊಳುವಿನವೊಸಗೆಯಿಂದ ಲಾಲಿತಸುರಿಗಸನ ಸನಕಾದಿಮನಿಸುತ ವಿ : ಶಾಲಮಹಿಮ ಆವಾಸನ೪ ವಿಲಸತ್ತ ಕವ: ರ್ಪಪಾಲಕ ಮೃತ್ಯುವಿಜಯ ವಿಜಯಪ್ರಸಾಮರಾಲಯಕಾರ್ಮುಕ || ನೀಲಲೋಹಿತ ಲೋ'kತಾರದ ಕು ಮವಿತಿ : ಕಾಲ ಕಾಶಿಗಿವ ರಾಜಾಜಸಾಗ ' ಮಾಲಯವಿಹಾರ ಹಾರಸ ತಾಕಲಿತಾಮಲಾಂಗ ನಂದೀಕ ಸಹಿ || ೧ ||