ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕurವಳ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ಕರಜಾತಭವಮಸ್ತ ಹಸುಗ್ರದೊ೪ ಭಸ್ಮ | ಪರಿಸಿ ದೀಪ ಕಾಮದೊಳು ಸುಕವ ! ಕುರದೊಳೊಪ್ಪುವ ಸದಾಶಿವಶಿವಪವನ ಸುಚರಿತ್ರಮಂ ಕೇಳದನು j೩೫|| - ಎಂದನಿಮಿಷೆಲಿತಾಕ್ಷನಾಗುತ ಮನೆ | ಮಂದಿರದೊಳಮಹಾದೇವನ ಪದಾಂಬುಜ ದೂದ್ಯಮಂ ಜಾಸಿಸುತ ಶೌನಕಾದಿಮುನೀಂದ್ರರೋ೪ ಸೂತಸೌರಾಣಿಕಂ || ಸಂವ ಹರ್ಷದಿ ನುಡಿದ ಭೂಮಿಯೊಳ್ ತೋರ್ಸ ನಗ ಬೃಂದದ ಯಶಃಪ್ರಭೆಯನಪರರಿಸಿ ತತ್ಕಾಂತಿ : ಯಿಂದ ಧಾವಳ್ವಾತಂದದಿಂದೊಪ್ಪಿದ ಕೈಲಾಸರಿಯ ಕಥೆ ! ೩೬ || ಕ್ಷೀರ ಹಿ°ರ ಸಚ°ರ ಹಾರ ಮಂದಾರ ಸಿ ! ಹಾರ ಪಾವಾರ ಭುಜಗಳನೆಸೆವ ಕ ; ರ್ಪೂರ ನಾರದ ಶಾರದಾಭ್ರ ಕುಂದೆಂದು ವಾಕ್ಷುಧೆ ತಂದ ಕೈತಾಬ್ದದ ! ಸಾರಮಂ ರಜಭವಂ ತೆಗೆದು ಪರ್ವತಾ ? ಕಾರಮಂ ಗೆಟ್ಟು ವೊಲ್ತಾರಾದಿ ನತಮನಃ ಕೀರಮಾಕದಂ ಸುಮುಕಿ ಧಮ್ಮಿ ಕುರುವಿದ ವಿರಾಜಿಸಿದುದು || ೩೭ || ಉಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪವಿರಾಜಿತವಾಗಿ ದೈವಪುರ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತಪ್ರಚಾರಮವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ' ಮಲ್ಲಿ ಏಲಸದಾನಗಳಾಭಿಶೋಭಿತಮವಾಗಿ ಕಾಂತಾಧಿಪಪುರಂ ಅಲ್ಲ ಹೆರಂಬರಾಜಿತದಿ ಸಂಯಮಿಪುರಮಿ ' - m. ದಲ್ಲಿ ಪಶುಪತಿವಾಸವಾಗಿ ತೇಜೋವತಿಯ ದಲ್ಲಿ ಮೆಂದೆನಿಸಿ ಕೈಲಾಸಾಚಲೇಂವ, ಕಣ್ಣಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರವ ಕಳದುಮ ||೩|| ತಳತಳಿಸುವೆಮುತ್ತುಗಳ ರಾತಿಯೋ ಸಮು ಜ್ಞ೪ಪ ಸತ್ಕುಲಿಕದೊಟ್ಟಿ ಊಾಜು ಮುಂಬೈ : ಎಳದು ಬೆಳ್ಳಿಪ ಬೆಂಗಳೊಬ್ಬುಳಿಯೊ ಲೋಕದೊಳುಪರ್ಬಿದಪುಣ್ಯದ ಗೆಳಸೋ ಪೀಯೂಷ ಭಾಸ್ಕರರತ್ನಿಯಿಂದ ಕಾ ಯೋಳುಗಟ್ಟಿಗೊಂಡ ಬಗೆದೊ ಶಾರದಾಭ ಸಂ : ಕುಳಮನುವ ಮಿದಿನ ಮುದ್ದೆಯನಾಗಿಸಿವನಜನನಲ ಬೆವೆಟ್ಟಿಸದುದು!! m M M ದಿ ಟಿ