ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಂದಿವಾಹ ೧y ೨ ಬರುತಿರೆ ಪುರಾಣಿಕನ ಕಾಣುತಿದಿರುವೊ || ಇರಿಸ ಪುಳಕಂಗಳಿಂ ಪೊಂಗಿ ಸನ್ಮಾನದಿಂ || ಕರಮುಗ್ಧಮಂ ನೊಸಲೋಳೆಂ ಬೆಸುಗೆಗೊಳಸಿಯಳದಳಿರ ಪಸೆಯಂಪಸರಿಸಿ ಕರೆದು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಯುಪಚುನಿ ನೆನೆದೆಣಿಕೆ ಕೈ ನೆಲನೇದುದೆಂದು ಮನಸಂದು ಸಾನಂದದಿಂ ಪರಮಮುನಿಜನವರರಧಿಕಾತರದಿಂ ನಸುನಗೆಯೊಳುಸಿರ್ವರಾಗ |೩೧| - ಪಿರಿದುಂ ತ ಪಾರ್ತಗಳ‌ ದೊರಕಿದಂತೆ ಕಡ . ವರಮೆ ಬಡವಂಗೆ ವೋಲು ಪದವಗೆ ಮುಂ | ಒರಿದು ದಿವ್ಯಾನ್ನಮೆಯಂದಂತೆ ನೆನೆದೆಣಿಕೆ ಮೆಟ್ರೋಜುದಂತೆ ನಿಮ್ಮಾ | ದರುಶನಾನ್ನು ತಮಿಟೆಲಾರ್ತಿವೆತ್ತಿದ ಬಗೆ || ಸರಿತುಷ್ಟಿವೆ ಎನ್ನಿರಪರಸುವಂಗುಡುವ ವರಪುಣ್ಯಕಥೆನೇಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಾಗಲಿಲ ತಪಿಸಿದರು ! ೩೨|| ಅಮುನಿಕುಲೋತ್ತಮಂ ವಿನದೆಯುಂ ಕೇಳ್ಳು ಪ್ರೇಮದಿಂ ನುಡಿದನಾಸೂತಂ ಸುಕಥೆಗಳ ಮು || ಹಾಮಹಿಮೆಯಂತೇಳನೆಂಬವರ್ಗ ಸರೊಲ್ಲರ ಮುಂದೊಲ್ಲು ಸಿರ್ದೊಡೆ ಮಾನಳೆ ಸಮುದ್ರದೊಳ್” ಕಜಿರವವೈಸಿ ಸಿ : ಮೈಾಮನಃಪ್ರಿತಿ ಕೈಗೂಡುವ೦ತೊರೆವೆನಾ | ಶ್ರೀಮಹಾಸಂಲಯ ಮಹಾತ್ಮದ ಕಥಾಕುತೂಹಲವನಾಲಿಪುದೆಂದನು ಕೂರದುರಿತೋರಗಸಿಬದ್ದ ಪಾಶವಿನಾರ : ಗಾರುಡೋದ್ಧಾ ರಮಣಿಯಂ ಮಹಾಕಲುಪಸು ಪೂರಿತಾರಾಮಪ್ರಕೃತನಕ'ರಸಿತಕುತಾರಮಂ ತಿವಿದ : - ಘೋರ ಪಾಗವಾರದವನಾಗಿ ಪೂರುಷನೆನಿಪ್ಪ ತ್ರಿಪುರಾರಿಯ ಚರಿತ್ರಮುನ : ನೋರಂತೆ ಬಣ್ಣಿಸುವೆ ಕೆರ್ಗಾವಸನಗನ್ನಿಧುರತರಕಥೆಯನು || ೩೪ ಗಿರಿರಾಜರಾಜತನಯಾವಾನುಭಾಗಾಕ : ವರಪೀಠದೊಳ್ ಕರಾಳಕೊಡ ಕಂಠದೊಳ* : ಪರಮಮಂಜುಳಕಂಜಪಿ,ಟ ಕ ಏಕಪರ್ವಜಟಿಸಲEಳು ! e