ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


M ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, [ ಸಂಧಿ ಸಾನಿತ್ತು ನಡೆಯಿಪುವು ಕಾಡಾನೆ ಬಳಲಿದ | ಗೆಸೆವ ಗಳಿಯಿಂದ ಬಿಜ್ಜಳವಿಕ್ಕಿದವುವು ಶಿಖಿ | ವಿಸರವನೆ ತಪೋವನದ ಮುನಿಪೊನ್ನತಿಯ ಬಗೆದು ಬಣ್ಣಿಸುವರೊಳರೆ! - ಧನಶಾಂತಿ ಮೆಯಾತುರೋ ಸದ್ದು ದಂಡ | ವನ ಧರಿಸಿತೋ ಭೂತದಯಕ್ಕಿದೆ ವಲ್ಕಲಾ : ಜಿನವನಾಚಾ ದಿನಿತೂ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆವೆತ್ತು ದೊ' ಪುಣರ ವನಿತವಾಂತು!! ವಿನುತಶೇವಿಸಿ ಕೊಂವಾಳ್ಳುದೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ! ದನುಮತಂ ತಂ ಕಮಂಡಲುವಿಡಿದು ಎಸಳ | ವನದೊಳ'ತಪಂಗೈನ ಮುನಿಸಿಕರಮಿರ್ದುದು ನಿರಂತರ ಸಂತಸದೊಳi೨೭ ಮಿಸ ವನದಂತನೇಕಾಗಮುನಿಯುಕೆ – ಸು : ಧರಂತೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಫಿತರ್ಕಿನ್ನರೇ || ಕರನಂತೆ ಸನ್ಸೂತಿಭೂಷಿತರ' ಸುಭಟನಂತುರರ ಸಂಯುಕ್ತರು !! ಸರಿದಧಿಪನಂತೆ ಮಕಾನದರ ಗರ್ಭಿತ | ಕರನಂತೆ ಶಾಂತಗೆಣಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿ ಮುಸಿ ! ವರರಿರ್ದರಾಪುಣ್ಯನೈಮಿಶಾರಣ್ಯದೊಳ'ಸತತಂ ತಪಂಗೆಯ್ಯುತ !! ov || - ತರಣಿಮಂ ತಾಗಿಸುವ ಸುಧಾಂಶುನನುಷ್ಟ ಕಿರಣನು ನಾ ಶಿಬಿಯಂ ಕಾಂತಿಗಿಸ ಸಂ " ಚರಿಸದಂತನಿಲನ ಸಿಲಿನ ತಾರಾಗಣಂಗಳ ನಕ್ಷ ಮಾಲೆಗೆ . ಕರವ ಮಾತ ಮೊಗವಾಸತಿ ರಮಾಪತಿ ಕುಜ " ಜರ ತನ್ನಡೆಗೆ ಬರಿದ ಸುಪ್ರಭಾವದ ಮುನೀ ಶರರಿಂದ ಮೆದೆದುವಾನೈಮಿತಮಹಾವನು ಕಣ್ಣೆ ಕನಸೀಮ್ಯವಾಗಿ er

  • ಜನಮನೋಹರವಾದ ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯಪ ; ವನವನದೊಳಿರುತಿರ್ಪ ಕೌನಕಪ್ರಮುಖೆಸ | ನ್ನು ನಿನಿಕರವೊಂದು ದಿನವೊಬ್ಬು ಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಲೀಲೆಯಿಂದಿರುತಿರಿ ! ದಿನಜಾಪ್ಯವಾಗಿಯ್ಯನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ :

ಜನಕೇತಿಹಾಸಮಂ ಮನಮೋಳ್ಳು ಕೇಳಟೆ ! ಕೊನರಲಾಗಳ ಸೂತಪೌರಾಣಿಕನ ಸ್ಮರಿಸಲಾಕ್ಷಣಂ ಮೆಯ್ಯೋರ್ದನು || ೩೦ (1) fe - ೧)