ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬೨ - - - CJ ವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ. ಪಾಡುವಾಡುವ ನಲಿವ ರಾಗಸಂಕೀರ್ತನೆಯ | ಮಾಡುವ ಪೊಡಮಡುವ ಪುಟು ವರ್ಟಿಗೋಲು ಸರಿ ! ದಾಡುವ ಪೊರಳ್ ಪೊವಳು ಕೈಪಜಿಯಿಕ್ಕಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ಕಣವಾಡುವ || ಬೇಡುವ ಬೆವನ ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಾಗಿ ಮೈ ಪಾಡಳದ ಸಿ, ಭಕ್ವೆ ಶದಿಂದರ್ಜಿ . ಕೋಡಿನರಿವಾನಂದಜಂಬ ನೆನೆವನರತರ್ತಿ ವಧನನ ಸಭೆಯೊಳು | - ಕೆಲಗೆ ಸಾರನ ಕೆಲರ್ಗೆ ಸಾಮೀಪ್ಯಮುಲ ಕೆಲರ್ಗೆ ಸುಲೋಕವ ಕೆಲರ್ಗೆ ತನಂ | ಕಲರ್t ಸದ್ದ ಕಿಯ ಕೆಲ ಸಸ್ಯ ಕೆಲರ್ಗೆ ಸೆವಾರಕ್ಕಿಯಂ !! ಕೆಲಗೆ ಬೆರಳಾಮ ಕಲರ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವು ! ಕೆಲರ್ಗೆ ಇತ್ಯತನಂ ಕಲಸ್ವಯಂ | ಕಳಿಗೆ ಸಮ ಬ ಭ ಕಲಿ:- ಸ ಬ ಯ ಕರ್ತಿ ನಲಿವು 1. ಎಸನ ಧ್ವನ'ಕವರಿತ, ರ್ದವ ಮೀರಾ ? ಜಸತಿರ್ಸ ಸತ್ಯಲೋಕದ ಒಸ.ನಂ : ಮಿಸುಪ ಸರ್ಗಪ್ರಕಾರದಸ್ರಕುರವರ್ತಮಂಧಾಯಧರ್ಮಾಧರ್ಮಮಂ ಸಸಿನೆ ಪಾತಾಳದ ಪವಿತ್ರಾತ್ರನೂ ! ದೆಸೆಯೂಾರತಿಯಕನಸದಸಕಾಂ ತಿಸುಳ೧೪' ಬಿಪಿಸುತಿರ್ದರಾಯರೇ ” • ಮೇರಿಗಳು - ಕರರ್ಗಹಧಯುಗಾದರೆ ಕಜನಕ) : ಪರುಷವನ ಮಗ ಸುಜ್ಞಾನ | ಭುತಪ್ರಸಾವಮಂ ಜಿ-ಫಿಶ್ವಪ್ರಸಾದಂ ಸರ್ವಸಿದ ವರಧಕವೃಂದಕ ದಯಾ ಸಾವಮಸಿ'ಯು : ತರವಿಂದವನು ಕದ್ರ ಕವಿ ಸರಸಂ ತಿಪ್ರಳಯವಾದ ವಾತಿವಂ ತತ್ರ ಆಲೋಳೆಪ್ಪಿರ್ದನು 8F1 * ಇತಾಸಭಾವಿಧವಪ್ಪನಾದ , ದಿಂತಣಿದ ಶ್ರೀಣಯನಕಮೆಂಟ ರೂ ಸಂತತಿಯನಿಂಗಿತಜ್ಞಾಸಿ ನಂದೀರ ತಾ ತಿಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮವನು ! - در کا

  • )

N Y