ಪುಟ:ನನ್ನ ಸಂಸಾರ.djvu/೧೨೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ


 ಕಾದಂಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರೆಯುವ

                ಗಂಥಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
                  _______
 

1. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ 0 12 0 2. ಕಮಲಕುಮಾರಿ 0 9 0 3. ನನ್ನ ಸಂಸಾರ 0 5 0 4. ಚಂದ್ರಿಕಾವಿಜಯ 0 3 0 5. ಮಧುಸೂದನ 0 4 0 6. ಶಂಕರಕಥಾಸಾರ 0 8 0 7. ಮೃತ್ಯು ಪರೀಕ್ಷೆ 0 2 0 8. ದೈವಾನುಗ್ರಹ 0 2 0 9. ಏನೋ ಆಗಿ ಹೋ ಯಿತು 0 1 0 10. ವಿಲಕ್ಷಣ ದೈವಘಟನೆ 0 4 0 11. ವಿರಕ್ತಳಾದ ಸೌದಾಮಿನಿ 0 5 0 12. ಕುಮಾರಭೀಮಸಿಂಹ 0 1 0 13. ಸುಮನೋರಮಾ 0 2 0 14. ಬೃಂದಾವನ 0 2 0 15. ಮಾಲಿನೀ 0 2 0 16. ಪ್ರೇಮಪಿಪಾಸೆ 0 2 0 17. ಸುಲೋಚನಾ 0 3 0 18. ವಿನೋದಚಂದ್ರ 0 2 0 19. ಡಕಾಯಿತಿ 0 2 0 20. ಸದಾಹಾರವಿವೇಚನೆ 0 2 0 21. ನೀತಿಬೋಧಿನಿ 0 2 0 22. ಕರಾವಲಂಬಸ್ತೋತ್ರ 0 1 0 23. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ 0 1 0 24. ಕ್ಷಾತ್ರತೇಜ 0 6 0 25. ಬಿಲ್ಲುಗಾರಮಲ್ಲ 0 1 6 24. ವಿಶ್ವನಾಥ 0 1 0 26. ಸುವರ್ಣಸಂಪುಟ 0 1 0 28. ಜಯಚಂದ್ರಕೆ 0 4 0 29. ಅಧ್ಯಾತ್ಮರಾಮಾಯನ ಬಾಲಕಾಂಡ 0 10 0 30. ವಲೀಮುಖವಿಲಾಸ 0 8 0 31. ಕಂಠೀರವಶತಕ 0 2 0 32. ರೋಹಿಣಿ 0 4 0


ಕಾದಂಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕಚಂದಾ 1-4-0, ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ 4 ಆಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ. ಮಾದರೀ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ೨ ಆಣೆ ಏಜಂಟರಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾದ ಕಮೀರ್ಷ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ನಿರೀಕ್ಷಣೀಯ.

         ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ-ಎಡಿಟರ್‌, ಕಾದಂಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ,
                        ಮೈಸೂರು.