ಪುಟ:ಪ್ರಬಂಧಮಂಜರಿ.djvu/೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವಿಷಯಸೂಚಿಕ, IX ಪುಟ ೩೬ , ೬ ... , * * * * ನೀತಿವಚನ, ಲೋಕೋಕ್ತಿ, ಪದ್ಯ ಇವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧವು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ವಿಮರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಾರಾಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳು: 1 ಬೇಸಗೆಯ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ನೈರ್ಮಲ್ಯ 3. ಅತಿಥಿಸತ್ತಾರೆ. 4, ಬೈಸಿಕಲ್ 5, ಸಮುದ್ರಯಾನ ಒಂದು ತರದ ಪ್ರಬಂಧವು ಮತ್ತೊಂದು ತರದೊಡನೆ ಬೆರೆತಿರುವುದು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷವಿಧಿಗಳು MMMMMMMMMMMM ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ: ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಪುಟ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು 11, ಆಲದ ಮರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ೪೩ 12, ಬೆಳ್ಳಿ 1. ಹಸು ಕಬ್ಬಿಣ 2: ಕುದುರೆ ತಾಮ್ರ ನಾಯಿ ೪೯ ಹಿತಾ ಆ ಬೆಕ್ಕು ೫೧ ಇರುವೆ ಕಲ್ಲಿದ ಲು ತಂಗಿನ ಮರ 18, ರೈತ ಅಡಕಯ ಮರ ೫೭ 19, ಗಿಡಗಳು ಮಾವಿನ ಮರ ೫೯ _20, ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನ ಬಾಳೆಯ ಗಿಡ 21, ದಯೆ ಹುಣಸೆವರು 22, ಸ್ಪದೇಶಾಭಿಮಾನ ಪುಟಿ, ೬೫ L ಈ 3 ೬೮ ೪೬ 16. 16. ಉಪ್ಪು ೫೩. ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ 3 4 ( 3 ೩ ೨ ಇ 0 0 = 5 ಏ ೫೫ G & C * • • • • • ೫ 9,