ಪುಟ:ಪ್ರಬಂಧಮಂಜರಿ.djvu/೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವಿಷಯಸೂಚಕ. IX ಪುಟ

 : : 6

ನೀತಿವಚನ, ಲೋಕೋಕ್ತಿ, ಪದ್ಯ ಇವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ? ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧವು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ವಿಮರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಾರಾಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳು: 1. ಬೇಸಗೆಯ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ನೈರ್ಮಲ್ಯ 3. ಅತಿಥಿಸತ್ಕಾರ 4, ಬೈಸಿಕಲ್ 5. ಸಮುದ್ರಯಾನ ಒಂದು ತರದ ಪ್ರಬಂಧವು ಮತ್ತೊಂದು ತರದೊಡನೆ ಬೆರೆತಿರುವುದು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷವಿಧಿಗಳು MMMMMMMMMMMMM ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ: ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಪುಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು 11, ಆಲದ ಮರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ೪೩ 19, 1. ಹಸು 13. ಕಬ್ಬಿಣ 2. ಕುದುರೆ ತಾವು ನಾಯಿ ಹಿತಾಳ ಉಪ್ಪು ಇರುವ ೫೩ 17. ಕಲ್ಲಿದ ಲು ತಂಗಿನ ಮರ ೫೫ 18, ರೈತ ಅಡಕೆಯ ಮರ 19. ಗಿಡಗಳು ಮಾವಿನ ಮರ ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನ 9, ಬಾಳೆಯ ಗಿಡ 21. ದು 10, ಹುಣಸವರು ೬೩ 22, ಸ್ವದೇಶಾಭಿಮಾನ ಪುಟ, ೬೫ LL ೪೯

  • * > ಸ ಸ

ಬೆಕ್ಕು ೫೧ ಇ ಈ ೧ ೦ ೦ 3 as a 4 4 4 ಏ • 1 C * * * to o C * ೫೭ ೫. 20, ೮ ೨ ೮