ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೩೧೪ ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸವು. 1 10) ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅರಬರು ಸಿ೦ಧ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದರು. ಭರತ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಸಿ೦ಧದೇಶವೆಂಬು ದೊ೦ದು ಬಹು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳವು. ಪರ ರಾಯರ ಕೈಗೆ ಶಿಲುಕಲು ಇರಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ಹಿಂದು ನ್ಯಾನವೆ೦ಬ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಿ೦ಧದೇಶವೆಂಬ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ ರಾದಿ ತು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರುವ೦ತೆ ಹಿ೦ದ ದೇಶವು ಕೈಗೆ ಬ೦ತೆ೦ ತಲೆ ಎಣಿಕೆ, ಹಿಂದಣ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬದಲೇ ಮಹಾ ಮಹಾ ದಾಳಿಗಾರರು ಹಿಂದು ಧ್ಯಾನ ವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಹಿಂದೂ ಜನರನ್ನು ಜರ್ಝರಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪಾ ರಶಕರ ಸಿಂಧಪ್ರಾ೦ತ ವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ರೂ, ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ವಿರರು ತಮ್ಮ ಮೈ ನೆರವನ್ನು ಬಸಿದು ಹಿಂದೂ ದೇಶವನ್ನು ಪರ ರಾಯರಿಂದ ಕಾಯ್ದು ಕೊಂಡರು. ಮುಂದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನೀ ಧರ್ಮವು ಮ ರ್ತರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಖಲೀಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಹು ದಿನಗಳಿ೦ದ ಸಿ೦ಧ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ತಮ್ಮ ಹಟ ವನ್ನು ಅರಬರು ಪಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪಣತೆ ಟ್ಟ ವರಂತೆಯೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅನೇಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟ ರು; ಆದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸಿ೦ಧ ಪ್ರಾಂತದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊ೦ಡು ಆಗಾಗ್ಗೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ್ಯ ವಿರದ್ದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು; ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ದಿ೦ದ ಇರಾ ಗ ದೇಶವು ಅರಬರ ಅ೦ಕೆಗೀಡಾಗಲು, ಸಿ೦ಧಪ್ರಾಂತದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲರಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕೊ೦ದು ನೆಲೆ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಧರ್ಮವು ಸಿಂಹಲಗ್ರೀಷದ ವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿಕೊ೦ಡಿ ದಿ ತು. ಬಲಿಪವಾಲೀದ ಎ೦ಬವರು ಬಗದಾದದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಸಿ೦ಹಲದ್ವೀಪದ ರಾ ಜನಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಲೀಸರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಸಲಿಕ್ಕೆಂದು ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತುಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ಯನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜಲ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಒಯ್ಯುತ್ತಿ