ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೦೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ M ~ ~ ~ ೪ - - • • • • • • • • • • • ಇ ವೆಡಮಟ್ಟದನಾಂಧ್ರ ಮಗಧಂ ವves? ಗಡೆಗೆ ಜಗುಲ್ಬಂ ಮರಹತನಆಕೆಯು | ಕಡುಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಇರವನಾಹವಧರ ಜುಂ ಪುಗರೊಡನೆ ||೪ ಅಲಘುಪರಾಕ್ರಮಿಭಿನವರಾಮಂ | ಕಲಿಗಳ ಕುಲತಿಲಕಂ ಜಮಭೂಪತಿ | ಚಲದಿಂ ದಿವ್ಯಳೀಮುಖಮಂ ತಿರುವಾಯ್ತು ಗೆ ಕಾಣುತವೆ || ನೆಲ ಹೊ೬ದಂತೊಡ್ಡಣದೊಳಗೊಡ್ಡಿದ | ಸಲವರಿಧರಣೀಸಕಸೇನಾ || ಜಲನಿಧಿಯೆನಸು, ಸುಗಿದದಿರತ ಬಿಕ್ತಡಿತು ಪ್ರಗತಗೆ || ಅಶಶಾಂಕರನತಿಬಲರಂ ತನ | ಗಿರನೆಕ್ಕ ತುಳದ ಭಟರಂ ನೆ | ನಮ್ಮವಾಡಿ +ಪಿಶಾಚಾನೀಕಕ್ಕಣಬಡಿಸುತ್ತ ವರ || ತುಬಡಿಸಿ ಮುಂದಕೆ ನಡತರ್ಸ ವಿ | ತಿಮ್ಮಪರಾಕ್ರಮಿ ಜಯಭೂವರನಂ | ದುಷ್ಕ ಖರಕರಕೀರ್ತಿಕುಮಾರಂ ಕಾಣುತ್ತೆದನು || ಎನ್ನ ವರರ ತಪ್ಪಿಂಗಲವೋ | ನಿನ್ನಿ ರ್ವ‌' ತಮ್ಮಂದಿರ' ನೀನು | ನಿನ್ನಯ ಭಾವಂದಿರ್ ಮೂವರು ಸಹಿತಾರ್ಕಾ"ಗುಡು || ಇನ್ನಿ ರ್ವರ ಸರಿ ನೆಪ್ಪಿನ ನಪ್ಪ || ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಜನ್ಮಕ ತೀರ್ವನು | ತುನ್ನತಿಕೆಯ ಮುನಿಸಂದೆಚ್ಯಂ ಜಯನೃಪತಿಯನಿನಕೀರ್ತಿ || ೭ ತಂತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಹಯಭಟ | ದಂತಿವರೂಧಮ್ರಹವನಾಬಲ || ವಂತನರೇಶ್ವರರಂ ಕಯ್ದೆ ನಿರ್ನರವಿರಿದೆನುತ || ನಿಂತ ನಿಖಿಸಿ ಎಂದು ಕೋಪಾಗ್ನಿ | ಸ್ವಾಂತರ' ಸತ್ಯಾಧಕರುದ್ಧ ತಶರ | ಸಂತತಿಯಿಂದೆಡೆವಿಡದೆಚ್ಚಾಡಿದರದಲಿಂದಾನೃಪರು !! --- -- --- +, ಏಶಾಚರನಿಕರ, ಗ: - - - - - -


-----

  1. ನೆಲಸಿ ಗ!