ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


F ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, - - - - - - - • • • • • ••• • • ಅರಸು ನಿನ್ನ ಸುಹೃದ್ರವರಜಯ | ತರುಣಿಯವಗೆ ನಿಮುನಿದ್ದೆಯನೊದವಿಸಿ | ಭರದಿಂ ಬರ್ಪಿನೆನುತುವೆ ೩೦ ನಿನ್ನೆಡೆಗಟ್ಟಿದಳೆನುತ || ಪಿರಿದುಂ ಸಚ್ಚುನುಡಿವ ತದಿಂ ಜಯ | ನಪಾಲಕನಾಕಾ? ತಂ ತೆಗೆ | ದೂರುಕೋದಂಡದ ನಾರಿ ಕರಂ ಕಣ್ಣೆ ಡವಡೆದುದಾಗ ||F- ಕರುವಿಂದೋರೋರ್ವರನಿಸುವೆಸುಗೆಯು | ನಿಡಿದುಂಬಿನ ಮೊನೆಯೊಂದನದೊಂದಾ | ನಡುವಳಿದೋಳಿ ತಾಂಗಲೋಡಂ ಹುಟ್ಟದ ಹೊಂಗಿರಿ ಮತ್ತವರ ! ಒಡಲೊಳೆ ಪುಟ್ಟದ ಕೊಸಾನಲನಾ | ಆ ಡಯೊಳ ಮುಂದುವರಿದು ತನ್ಮಧ್ಯದೊ | ಳಡಸಿ ಪಳಂಚುವ ಸಾಂಗಿಂ ಕಣ್ ಮನೋಹರವಾದತ್ತು ೧೦ ನೀಡದೆ ಮೂಡಿಗೆಯಿಂ ಕೈಗೊದಗುವ | ಹೂಡದ ಮುನ್ನವೆ ತಿರುವಾಯ್ಜುವ | ಜೋಡಿಸಿ ತೆಗೆಯದ ಮುನ್ನವೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಎರ್ವಿದಿರಾದವರ || ನೋಡಿಯಿಸದ ಮುನ್ನಾ ದೆಸಗೋವದೆ | ನೀಡುಂ ಪರಿವ ಮಹಾದಿವ್ಯತರಂ | ರೂಡಿಸಿದ ತಿಬಲಜರುಭೂಮಿಥುನನೆಸುಗೆಯೊಳೊಪ್ಪಿದುದು || ೧೧ ದುಂದೆಚ್ಚರಿಪಿನ ಓಳಕಂ ಹಿಡಿದ | ತೊಂದುಶರ ಗಲ್ಯಂ ಸೋ೦ಕಿತು ಮ | ತೊಂದುಶರಂ ಸರಿಗಣೆಗೆಯಿತು ಮೊಸೊಂದು ಶರು ಸವಕೆ ! ಬಂದುದು ಬಲಿಕಮದೊಂದು ಪರಂ ಬಲು ! ಎಂಂಗಂ ಪಿಂತು ಏದದೊಂದು ಶರಂ | ಮುಂದೇತರವಿಕ್ರಮಿಗಳ ಬಿನ್ನಣದೆಸುಗೆಯನೀನೆಂಬಂ ||೧೦ ಈಯಂದದಿ ಕೆಲಸೋಟ್ಯಾಡಿಯು | ಜೇಮುರತುಳವಿಕ್ರಮಿಗಳೆ ವಿಜಯ | ಶ್ರೀಯುತರಕಟಗಾಳಗದೊಳೆ ಕಡುಮುನಿಸುಗಳದು ಬಕ ||