ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೦೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ ಆದೆರಡುಂ ಬಲಮುದಿರಲಿ ವಿದ್ಯಾ | ಸಾಯುಕಮಂ ತೊಟ್ಟೆ ತ್ತಾಡುವೆನೆನು | ತಾರತಮಾದರಿ' ಮೇಲಣ ಸುರತತಿಯುಕ್ತ ದಗೋಂಬಂತೆ ||೧೬ ಒರ್ವಂ ಶರಧಿಶರದಿನಿಸಿರ್ವ ನ ಮರ್ವಾನಂಬಾಣದಿನಿಸಲೊರ್ವಂ | ದರ್ವಿಕರಬಾಣದಿನಿಸಲೊರ್ವಂ ಗರುಡಾಸ್ ದಿನಿಸಲು || ಒರ್ವಂ ಶಿಖಿವಿಶಿಖದಿನಿಸಲಂತದ ! ನೊರ್ವ೦ ವರ್ಷಪವಿನಿಂದಿಸುತ್ತಮ ! ಗರ್ವಿಂದುದ ತನುತ್ರಿರ್ವ ತುಲಾಳ್ಳೆ ಕಾದಿದರು ! ೧೪ ೬ರ್ವ ರ್ಗJಣದಿನಿಸಲಂತಂ ನೋರ್ವo ಕೇಸರಿಬಾಣದಿನಿಲದ ! ನೋರ್ವ ಮುಸಿದ ಪ್ರಪದವಾರ್ಗಣದಿಂದಿಸಲಂತದನು || ಒರ್ವ ಭೇರುಂಡಾಸ ದಿನಿಸುತಾ | ಯಿರ್ವರ್ ಸಮಚಿಹಸಿಗರ್ ನೋಡುವ | ರಿರ್ವ ಡೆಯೆಲ್ಲಂ ಕಡುಮಿಂ ಕೊಂಡಾಡುವಿನಂ ಕಾದಿದರು || ೧೫ ಆರಾತಿಯನೃಪವರರೊಳಗಿವರಂ | ತಾರೆನಕದ ಸಾಸಿಗರಾರ್‌' ತುಂyಲಾ | ೪ಾರಗ್ಗ ದಭಂಟರೆ ತೊಳಲದವರಾರ್ ಕಲಿಗಳದಾರು !! ಆರದಟ‌' ಕೂರಿದರಾರ್' ಬೀರರ | ದಾರೆನುತುಂ ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಪೊಗುವು ! ಮಾರುತಪಧದೊಳೆ ನೋ೭ ಮರುದಣ ಮಾನೃಪತುಂಗರನು ||೧೬ ಅನಿತಳಾರವಿಕೀರ್ತಿನೃಸಂ ಕಡು | ಮುನಿಸಂ + ಕರ್ಗಲೆಯಂ ಕಾಣುವ | ಘನಮಾರ್ಗವಂ ಬಿಡುವೆನೆನುತ ತಿರುವಾಯ್ತಿ ರುವನಿತ –ಳು || ಮಿನುಗುವ ದೆಸೆಯೆಣ್ಣುಂ ಕಾಳೊದಕ | ವನನಿಧಿಯವಗವಿಸಿದ ತೆನಾದ | ತಿನಬಿಂಬಂ ತತ್ಸುತೆ ಜಗುನೆಮನಮರ್ದಪ್ಪಿದ ತೆನಾಯ್ತು ||೧೭ wrom --- - -. * * $, ಎಲ, ಕ। +' ಕಳ್ಳತ್ತಲೆ ಈ|| ಗ!