ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೦೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ~~ Ananth Subray (ಚರ್ಚೆ) ~ ಇಂತಿದು ದೆಸೆಯಿಂತಿದು ಭೂಮಿತಳ | ನಿಂತಿದು ಬಾನಿಂತಿದು ಪರವಾಹಿನಿ | ಯಿಂತಿದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಬಲಮಿಂತಿದು ರಧಮಿಂತಿದು ಹಸ್ತಿ 11 ಇಂದು ಹಮಿಂತಿದು ಬಿಲ್ಲೊಲಸಿ | ಯಂತಿದೆನುತ ಭೇದಿಸಬಾರದ ಬಹು | ಚಿಂತೆಯೊಳಿರ್ದಕ್ಕೆರಡು ಬಲಂ ತಚ್ಚರಮಂ ಬಿಡಲೊಡನೆ |lov ಈತದಿಂ ಕೃತ್ರಿಮತವವಾಹವ ! ಭೂತಲವಂ ತೀವದನೀಕ್ಷಿಸಿ | ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಗ್ರಹರಾಕ್ಷಸಭೇತಾಳತತಿ || ಓತು ನೆರೆದ ಬಿನದಂಗಾಣುತ ಎ 1. ಖ್ಯಾತಂ ಜಯಭೂನಾಧಂ ಪ್ರತಿವಿ | ದ್ದಾಂತವರಮುಂ ಬಿಡಲೊಲ ದ ನೋಡಿದನೋಂದರೆಗಳಿಗೆ || of ಮಾರಿಯ ಮನೆಬಿಯ್ಯದ ಕಣಜಂ ಮ | ತರಾಜಕೃತಾಂತನ ಬಳಕೆಯು ಭಂ | ಡಾರಂ ಮೃತ್ಯುಮಹಾದೇವತೆಯುಗಾಣಮಗುರ್ವಿಸುವ || ಭೂರಿ ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಭೇತಾಳಗ | ೪ಾರೋಗಣೆದು ಗೃಹಂ ತಾನಲಾ | ದಾರುಣತರಸಂಗ್ರಾಮಧರಾತಳಮತಿಭೀಕರವಾಯು ||ಎ೦ ಅರುಣೋದಕದವಿರಳವಾಗಿ ಕರಂ ! ಪರಕಲಿಸಿದ ಕಿನ್ನೆಲದೊಳಗೇne | ದುರುಳ ಸಮಸ್ಯವಹಾರಥತುರಗಪದಾತಿಮತಂಗಮದ || ಆರಮಕ್ಕಳ ತಿಂತಿಣಿಯಿಂದಾಧುರ | ಧರಣಿತಳಂ ಪೋಲ್ತುದು ಬಹುಚಿತ್ರ | ಎರದುವಿರಾಜಪ ಪಟಮಂ ಖಾಸದ ಪರಿಯಂ ಪೊಸಯಿಸುತ | ೦೧ ಮತ್ತ ಮತಂಗಮದಂಗಳೂರಿ! ಸುತ್ತ ನೆಲಕೆ ಬಲ್ಲಿದುಗುತಹ ಬಿಸು | ನೆತ್ತರಪೊನಲೆಸೆದುದು ಕಳೆದಿಕ್ಕಿದ $ನಿಡುಗಣ್ಣಾಳೆಗಳಿ೦ || 8, ವ, ಗ! $, ನಿಕ್, ಗ!