ಸದಸ್ಯ:Ananth subray

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search


ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ (ಇಂಟರ್ನ್), ಏ೨ಕೇ, ಸೆಂಟರ್ ಫರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟೀ
ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನವೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತಿರುವ ಲೋಕವಂದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ

ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಮುದಾಯ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೇಐಎಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದೇನೆ.

ನನ್ನ ಕೆಲಸ

/ನನ್ನ ಕೆಲಸ


ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

೯೭೩೯೮೧೧೬೬೪

ಉಪಪುಟಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

In this ಸದಸ್ಯspace:

ಸದಸ್ಯ:
Ananth subray