ಸದಸ್ಯ:Ananth subray/1

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:PleaseStand/userinfo.js&action=raw&ctype=text/javascript');

mw.loader.load("//www.wikidata.org/w/index.php?title=User:Yair rand/WikidataInfo.js&action=raw&ctype=text/javascript");

mw.loader.load('//www.wikidata.org/w/index.php?title=User:Tpt/interproject.js&action=raw&ctype=text/javascript');

mw.loader.load('//en.wikisource.org/w/index.php?title=User:Inductiveload/Running header.js&action=raw&ctype=text/javascript');

//mw.loader.load('//tools-static.wmflabs.org/meta/scripts/pathoschild.templatescript.js');

//mw.loader.load('//wikisource.org/w/index.php?title=User:Alex brollo/common.js&action=raw&ctype=text/javascript');

// Example.jpg mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Krinkle/Tools/WhatLeavesHere.js&action=raw&ctype=text/javascript');

// Example.jpg importScript("MediaWiki:OneClickCommoniser.js");

//mw.loader.load('//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-GlobalUsageUI.js&action=raw&ctype=text/javascript');

//mw.loader.load('//it.wikisource.org/w/index.php?title=User:Alex brollo/livePreview.js&action=raw&ctype=text/javascript');

//mw.loader.load('//bn.wikisource.org/w/index.php?title=User:Bodhisattwa/common.js/typoscan.js&action=raw&ctype=text/javascript');

//mw.loader.load('//en.wikisource.org/w/index.php?title=User:Ineuw/common.js/Gadget-NopInserter.js&action=raw&ctype=text/javascript');

mw.loader.load('//en.wikisource.org/w/index.php?title=User:Bodhisattwa/cleanup.js&action=raw&ctype=text/javascript');

//without text (script enables clear and save of Page: ns pages) mw.loader.load('//en.wikisource.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-Without text.js&action=raw&ctype=text/javascript');

// this loads the WIP eis.js (Edit In Sequence), only running in edit mode //mw.loader.load('//it.wikisource.org/w/index.php?title=User:Alex brollo/eis.js&action=raw&ctype=text/javascript');

importScript("MediaWiki:Wikisource.citeBox.js");

importScript("User:Alex brollo/t.js");

importScript("User:Alex brollo/IDB.js");

mw.loader.load('//commons.wikimedia.org/wiki/MediaWiki:Gadget-AjaxQuickDelete.js&action=raw&ctype=text/javascript');

mw.loader.load('//commons.wikimedia.org/wiki/User:Perhelion/massrename.js&action=raw&ctype=text/javascript');

mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Splarka/ajaxfilemove.js&action=raw&ctype=text/javascript');

if ( mw.config.get("wgDBname") !== 'ruwiki')

   mediaWiki.loader.load( '//ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:WEF_AllEditors.js&action=raw&ctype=text/javascript' );

mw.loader.load('//en.wikisource.org/w/index.php?title=User:Samwilson/CurlyQuotes.js&action=raw&ctype=text/javascript');