ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ ೧೦೩ ಏರಿದುಂ ಘೋರ್ಣಿಸುತೆಯರ ಕಂಡುರು | ತರಕೊಪದಿ ವಿಕ್ರಮಕಣರವಭೂ | ವರನಿಸಲನುತವೆ ಲಯಕಾಲಾಗ್ನಿ ಹರಕೆ ಕೈನೀಡಿದನು 180 ಮೂಡಿಗೆಯಂಬಿನ ಹಿಳುಕಿಗೆ ಕೈದುಂ | ನೀಡಲ್ಕಾ ಎವರವನಾಗಸದೊಳೆ | ನೋಡುವ ಬಿಟ್ಟಿವೆಗಳವರೆ ಸಗ್ಗ ದ ಸದನದ ನೆಲೆಗೆ || ಓಡಿದರ್ರೆಸೆಯೆದುರ ದಿಕ್ಕಿನ | ಗೂಡಿಂಗೈದಿದರೆಲರುಣಿಗಳ ಕಿ | ನಾದ ಬಿಲಂಬೊಕ್ಕುವು ನಾನದನಿನ್ನೆ ನಂ ಬಣ್ಣಿಪೆನು ||೪೧ ಮುತ್ತಾ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ತಿ ಮುಖದಿಂ | ಪೊತ್ತಿ ಕರಂ ಸರ್ವಿದ ಕರ್ವೊಗೆ ನೆಲ 1 ವೊತ್ತಾನೆದು ಮೆಯ ಸುತ್ತ ದೊಡವನಿಯೊಳುಳ್ಳದ್ರಿಗಳ || ಹತ್ತಿ ಹಿಡಿಯದಿರ್ದೊದ ಘನತರದ ೨ | ಮುತ್ತಲಮಂ ಸೋಂಕದೊಡೆ ಚಿರತ್ನಂ | ಬೆತ್ತತಾಯೆದುವಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಿಸೆ ತಾನೆತ್ತಣದು || ೪೦ ಕಡಲೇಬೀ೬೨ ಪೊಡೆಯಗ್ಗಿ ಘನಾಘನ | ದೊಡಲ ಸಿಡಿಲ ಕಿಚ್ಚಂಗಭವಾರಿರು | ನದುಗುರಿ ಸಚರಾಚರದಖಿಲಪದಾರ್ಥಂಗಳ ನಡುವೆ || ಅಡಸಿದ ಲಕಿಗಳಳಗುಗತೆಯಂ || ಪಡೆದುವು ನನಗಿದಿರಾಗಿಯೆನುತ ಕೆರೆ | ನುಡಿವಂದದಿ ಲಯಕಾಲಾಗ್ನಿ ಶರಂ ಘುಡುಘುಡುಘಡಿಸಿದುದು ಧೀರೋದಾತ್ತಂ ವಿಕ್ರಮಕಲರವ | ವೀರನುದಯ? ರಿಯಂತೂಪ್ಪಿದನವ | ನಾರದೆ ಕಿವಿಮುಟ್ಟಿ ತೆಗೆದ ಕುಂಡಲಿತಧನುರ್ದಂಡಂ || ವಾರಿಜಬಾಂಧವಮಂಡಲವಾದುದು | ನಾರಿಯನೇಆದ ಆಳುಕಾಲಾನಲ | ನಾದಾಚದ ಮೊನೆಯೋಳಿ ಕದರ್ದುರಿಯದರ್ಚಿಯ ತಾನಾಯು ೧೪ಳಿ

  1. ನಾಭನ, ಖ||