ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೨೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ. L Avvvvv•••••• ಕುರುಳಂ ತಿರ್ಗಿ + ಕುಡುಕಿ ಸವಿದುಟಿದುಂ | ವರಕಲಶಸ್ಸನತಟದೊಳೆ ಪಲ್ಲವ | ಕರವಿಳ್ಕೊಯ್ಯನೆ ಸೋಂಕಿ ಕದಪನಲುಗಿಸಿ ಪುಳಕಂಗಳನು || ಮುಂದೇಸಿ ಕಾತರಮಂ ಕೊನರಿಸಿ | ಮರಳಿ ಮರಳಿದುಮುರ್ದವಿದುರಸನಳ | ವರೆಯದ ವನಿತೆಯ ನಾಣಂ ಪಿಂಗಿಸಿ ನೆರೆದಂ ನಿಯೊಳು || ೪೫ ಚುಟುಕಾಗ್ರಮನೋದನೆ ಪಿಡಿದಲುಗಿಸಿ | ಕಬಳಂಗೊಂಡು ಸೊಗಸುದಂಬುಲಮಂ | ನಿಬಿಡಕುಚಕ ಪೇರ.ರಮಂ ಸಂಧಿಸಿ ಬೆಂಗಡ ಭಾರಸು || ಕಬರಿಯನಳಿದು ನಖಕ್ಷತಕುಸುಮು | ಸಂಕವನಂಗಂತಿಕೆಗಾಗಿಸಿ ತ | ನೃ ಬಲೆಯ ಬಗೆಯo ಬಂದಿವಿಡಿದು ಕೂಗಿದಕಾಕಾದಲನು 1 ೪೬ ಅರಲ ಸರಲ ಸೊನಾ ರಂ ಪಲವೂ | ಪರಕಲಿಸಿದ ಪಾಸೆಂಬಗಿ ಓಟದೊಳ | ಗಿರಿಸಿ ಸುನಿಗರುಗಳನುಗುರಿ:ಅತದ ಮಾಣಿಕವತ್ತಿಗೆಯು | ಬೆರಸಿಯಲಂಪಿನ '.ಳುಗಾರನನಿ | ಟ್ಟು ರುಪಿ ರತೋದ್ದೀಪನದುರಿಯಿಂ ಕಡು | ವಿಂದುಂ ರಚ್ಚಂದದಿನಮುರ್ದಪ್ಪಿದರೊಯೊಳಾವಿಯರು |೪೬ ಅವಳ ಮುಖಾಬ್ಬಕೆ ತನ್ನ ಮುಂದುಗೆ | ಯವಳ ಕುಚಾದ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ವಜ್ಞರ | ಕವಳ ನಯನಭಂಗಕೆ ತನ್ನ ಯ ಮದ್ದಾಗಿನ ಸಂಪಗೆಗೆ || ಅವರುಮನೋಭವಗಳಹಸ್ತಕ | ತವಕದಿ ತನ್ನ ದು ಕೇಸರಿಮಧ್ಯಕ | ಯವನಿಸನರಸುತನದಿ ಕೆಳತನಮಂ ಮಾಡಿ ನರದನಾಗ ||೪v ವರಮೊಹಮನೋಧರ್ಮಮೆ ಧರ್ಮ೦ | ಸುರತಸಮದುವೆ ಸಮಯವಂಗಜನೇ | ಪರದೈವಂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನವೊ ಲಸದ್ದರ್ಶನವೆಂದೆಂಬಾ || ಕ ಗ,