ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಟಕ (ಸಂಧಿ ~~ Ananth Subray (ಚರ್ಚೆ) ವರವತ್ತಾಮದವಕ್ಕೆಳನುತ್ಪಹ | ಮೊದವೆಯೊನಗವಾಡಂ ಘಡುತ ಕರು | ಚದುರೆದುರಾಳಿಯರೊಲದಿಂ ಮನದುಂಬಿಸಿದರೆ ವಿಭವದೊಳು ||೪೦ ಮನದುಂಬಿಸಿ ಮುತ್ತಾ ನೃಪಮಿಧುನವ | ನನುರಾಗದಿ ಪಲಪರಲ ಪಸೆಗಳ | ಗಿನಿಸು ಗಳಿಗೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಹರಸಿಯಲಿಸಿಯಾಯಯಿಂದ !! ಮಿನುಗುವ ಮಂಚವನೇsಸಿ ಪೋಸ | ಪನೀನೀರ್ಗಪ್ರುರವೀಳಯ ಸಿರಿಗಂ || ಸಿನ ಪುಟಕಗಳನಿರಿಸಿದರೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದವಳಾಳಿಯರು || ೪೧ ನೀನೆಳಗಿಳಿಗರನೇಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಡು | ನೀನಂಚಗೆ ಶಾಲೆ ನೀನಳಿಗೆ ನ | ವೀನಕುಸುಮರಸವಿಡು ನೀನಾಬಾಳಾಂಕಿಗೆ ಕೊಕ್ಕು || ನೀನನ್ಗಳ್ಳತಕ್ಕಾ ಮುದ ಕೊನರ್ಗುಡು | ಸುನಂದದಿನೆನುತಿಳಿಲೆಯ ಬಳಸಿನ | ಮಾನಿನಿಯರ ಜಾಣ್ಣುಡಿದೊಯ್ಯನೆ ಮನೆಯಿಂ ಜಾಅದರತ್ತ ! 8೦ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದುಕೂಲದ ಸಂಗಂ | ಬಲಗೈಯೊಳ ಪಿಡಿದೊಯ್ಯನಡದ ಕರ | ತಳದ ಬೆರಲನಲರ್ಗಹಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುಮಂ ಮಾಡಿ ಮೊಗಂಬಾಗಿ || ಕೆಲದಿನಿಯನನೋವದೆ ಕಿಕ್ಕಣ್ಣಂ! ದೋಲವಿನೊಡನೆ ಬರೆದಾನಸುನಾಥಂ || ಲಲಿತಲತಾಂಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ ಬಡಗನದೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು || ೪೩ ಪೊಂಜೆಳಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಪೊರೆಯೋಳೇ ! ಜುಂಜವನ ಲಜ್ಞಾತುರ ಕಾಂಚನ | ಕಂಜವದನೆ ತಲವಾಗಿರೆ ಕಾಣುತ ಮನದೊಳuಂಪು ಕರಂ || ಸಂಜನಿಯಿಸ ತಿರ್ದು ತ ಕುಟಲಾಳಕ |. ಮಂಜರಿಯಂ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೆಯ್ಯುಸುಕಿದೆ | ಮುಂಳಂಗಂ ಜಾಲಿಸಿ ಜಾಣಂದಿನಿಯಂ ಮಯಂಕಿದನು ||೪೩