ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೦.) ಜಯನೃಪಕಾವೃಂ. ೧೪೩ ಆರಮಗನೇಕರೆಗೆಯ್ದು ಲಾಕದೆ | ಗುರುಮುದದಿಂ ಕರುನಾವಡರಿ ಮೊಗ | ಮುರಿದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ ನಗರಿದು ನಾಂದಪ್ಪವಡೆದರಾಗ ||೫v ಬಾಲಗಾಯದಿನಿಂದುವರಂ ತ | ನಾಲಿದುವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದಿನಿಸುಂ || ಕಾಲಿಟ್ಟಂಗಣವಂ ಕಂಡwಯದ ವಾನಿ ಮmದು ಮೆಯ್ದ ಮ೪ಣ ಕೂತೆವನಯದೆ ನಮನ || ಜಾಲದ ನಡುವೆ ನೃಪನನೀಕ್ಷಿಸುವುದು | ಬಾಲಕಿಗುಂದದಲ್ಲೆನುತುಂ ಮುದುಪಾರ್ ಪಲುಂಬಿದಳು ||ರ್H ಬಾರರುದಂ ಕಡುಬಯಸಿ ಪ್ರೀತಂಗೆ | ಮೀರಜ್ಞೆಯೊಳಿರ್ದೊಡೆ ನಿನ್ನಾ ತಂ | ಕೂರಿದನದಂದಾಯದವೋಲೆ ನಡೆಯಂಬಳ ಮತಾ || ಆರದ ನೋಟದ ಸೊರ್ಕಿಂದ ಕು | ಮಾರನ ಬನ್ನಂ ಬಿಡದೆಂದಳೆ | ಕೂರಿದುದೊರ್ವಳೊಲುಮೆವಡೆದೊಡಲಂ ತಾಗಿದ ತಲನಾಗಿ ೬o ಆತನುಸದೃಶನಾದೊಡಮಿವನಲ್ಲದ | ಪತಿಗಳ ಪಿತೃ ಸಮವೆಂದೆಣಿಸುವ ನೃಪ | ಸುತೆಯ ಸಹಚರಿಯರ ಮುಖದಿಂದೊಲಿಸುವೆವೆಂಬ ಸತಿದುರು | ಮತಿಯುಂ ಮುಗಿದು ಮರುಳೊಂಬಾಹದಿ | ವಿತೆಯರ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದ ನವನು | ಯಿತೆಯರಸದರವನೀಶಂ ಬೀದಿವಿಡಿದು ನಡೆತರ್ಗಾಗ ||೩೧ ಆಂಗಡಿಳ್ಳರೆದುಂ ಎಗಿದೆಯು ವ || ಜಂಗಮಕಲ್ಪನಹೀರುಹವೋ ಬೆ | ಇಂಗಳ ಬೆಳದೊಳಗೆ ಬಿನದದಿ ತೇಂಕುವ ಕುಸುವದುಗನೋ | ಶೃಂಗಾರಸೂತನಿಯೊಳಗೆ ಬೆ || ರಂಗಿಂ ಎರ್ಪಂಚೆಯ ಮ೫ ಎನ | ಅಂಗನೆಯರ ಕಣ್ಣೆಳಗಿನ ಶಾರದೊಳಾವಿಭು ನಡೆದಂ ||

  • ರವನಿಪತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂ ಬೇಡಿಯೊಳಯ ರ್ಪಗ ೩