ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೭೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೬೦ ಕರ್ಣಾಟಕ ಜರಿ (ಸಂಧಿ Wv , - • ಒ ಆನಕಾಂತೋಪಲವುಲಿವ ಖಗಾವಲಿ | ಭಾನುಮುದವಂಕುರಿಸುವ ಜಾರುತತಿ | ಘನವೇದನೆಯಿನುರುಳ್ಗೆವ ಕರಂ ಕಣೇಳಿದುದು || ಉಕ್ಕು ವುದಧಿಯYಲರ್ವುಪ್ಪಳವೆಲೆ | ಮಿಕ್ಕುವ ಸಸಿ ಹರಿಸಂಖಡೆವಿಂಗದಿ | ರ್ವಕ್ಕಿದೊ ತೆದ ೨೦ಪಲವೋಡುವ ಜಾರಾವಿತತಿ || ಚಕ್ಕಳವಳಗುವರಿಸುವವನಿತಳ | ವಕ್ಕಲುಗೊಂಬ ವಿರಹಿಗಳ ನೆಲ || ತಕ್ಷನುದಯಗಿರಿತಿಖರವನಒಲೆ ಪಿರಿದುಂ ಸೊಗಸಿದುದು || ಆನವಶಕಿದುದದುಳಾವನಮುಂ | ಸಾನಂದದಿ ಪೊ ಮುಟ್ಟಂದಳವಡ | ರ್ದಾನಾರಿಯರೆಲ್ಲಂ ತನ್ನೆ ಡಬಲನಂ ಬಿಡದೆಯುತಿರೆ | ಮಾನನಿಧಾನಂ ಜಯನೃಪತಿಲಕಂ | ತಾನುಲಮಣಿ 3ಬಿಕೆಯನೇಆಯು | ನೂನೋತ್ಸಾಹದಿ ಬಂದು ಪೊಲೈಕ್ಷರಮನೆಗೆ ದನು ||೩೦ ಈಯಂದದಿ ಮಣಿಮಂದಿರವುಲ ಪೊ | ಕಾಯಿರುಳ... ಕನ್ನೆ ತಗಡೆದೊಡಿಗಿದ | ತೋಯಜಗಂಧಿ ಸುಲೋಚನೆಸಹಿತ ತೋಚಿದ ಕಾತರದಿಂದ || ಆಯತಿಯಿಂ ರತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಸದಭಿ || ಸಾಯುವುದು ಬೆಳಗಪ್ಪನ್ನೆ ವರಂ | ಕಾಯಜಕೇಳಿ ಯೊರ್ದನವನಿಸಾಲಕಚೂಡಾರತ್ನ೦ ||೬೧ ಸರಸಪುರುಪ್ರಸವುದಾದುಕೆ ಮಿತ್ರ | ಧರಣಿತಳಕೆ ರಾಜಂ ರಿಪುವಸುಧಾ || ಎರವಿಪಿನಕಂಗಾರಂ ಕ್ರುತಕೆ ಬುಧಂ ನೃಪಚರಿತಕ್ಕೆ || ಗುರು ವಾಕ್ಕಾಲನಕಾಭಾರ್ಗವವರ || ನೆರೆವರ್ಗಿನನಂದನನನಂತಿಬಂ | ಧುರನಾದ ಸಪ್ತಗ್ರಹದಂತಾಪ್ರಭುಕುಲಮಣಿದೀಪಂ ||