ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೯೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Ay8 ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಇyavy ಸಲ್ಲಲಿತಾಂಗದರುಚಿಯಾಕರ್ಷ ಣ | ವುಲ್ಲಸಿತಾಸ್ಕೃದ ನಗೆ ರಸ್ಕಿನ ರಜ | ಮಲ್ಲದೂಡುಬಿಜ್ಯೋದರಿ ಎಲ್ಲವರಂ ಬಗೆಗೊಳಿಸುವಳೋ | ೧೩ ಅವಳೆಡಗರಗೆಯವಳ ಬಲಗಡೆ ಪಡಿ || ಯುವಳುಲಿಪಾನನಕವಳೀಕ್ಷಿಸ | ನವಮುಕುರದ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಪಾಸಟಿಯಂತದeಂದವಳ್ || ಅವನಿತಳದೊ$ಳಗನಂಗನೆನಿಸಿದನ | ಯುವತಿಯನಿಸ ರತಿಗಿತಿ ಬಿಗುವಾಳ | ದಿವಿಜರಿವಿಜನತಿಯರು ಪಾಸಟಿಯೇ ಭಾವಿಸುವರ ಬಗೆಗೆ || ೧೪ ಈಯಂದದಿನೂಪುವ ಬಾಂಬಟ್ಟೆಗೆ ! ರಾಯನಣುಗಿ ರಾಜೀವದYಾಂಬಕಿ | ಕಾಯಜಮೋಹನದಾಯಕಿ ತನ್ನಂ ಗತಿಯುದ್ಧದೊಳಾವಂ || ಆಯತಿಯಿಂ ಸಲೆ ಗೆಲ್ಲಂಗೊಂಡವ 1 ನೀಯಸುಗೀಶ್ವರನೆಂದೆನಿಸುವಲ್ಲಿ | ಸಾಯಮನಂಎರಚರಜನಪದದೊಳೆ ಡಂಗುರವೊಯಿಸಿದಳು || ೧೫ ಗೆಲ್ಲವಡದು ಮದನನ ಗೇಳ | ಸಲ್ಲಲಿತಾಂಗಿಯನೊಲಿಸುವವೆಂಬೀ | ಬಲ್ಲಿದ ಬಾಂಬಟ್ಟೆ ಗರೀಬಳ್ಳಿಯು ಒಟ್ಟದ ಶಿಖರದೊಳು || ಉಲ್ಲಸಿತಂಬರೆದಭವನ ಭವನ | ಕೈgo ಬನ್ನಿ ಮೆನುತ ಡಂಗುರವಂ | ಸಲೀಲೆಯೊಳಂ ಹೊಯಿಸಿದನಾಬೇಚರಕಕ್ಕೇಶ್ವರನು ||೧೬ ಆಡಂಗುರದ ದನಿಗೆ ಬಿಜ್ಯೋದರ | ನಾಡ ಕುವರರೆಲ್ಲರ ಗತಿಯುದ್ದಂ | ಮಾಡುವೆನೆನುತ ರಜತಗಿರಿಗೆಯ್ಯಲು ಕೇಳು ಕನಕವರ್ನ೦ || ನೋಡುವೆನಾನಿದನೆನುತಲಿತವಕಂ | ಮಾಡಿ ಎಲ9ಕ ತಾನಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆದಂ | ವೇಟೈಸಿದ ತನ್ನೊರಗೆಯಂಬರಚರಭೂಪರ ನಡುವೆ || ೧೩ - - - - - ~ ~ ~ $, ಗಂಗನೆಯೆನಿಸಿದ ನವ ನಿ!!