ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೦೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೧ ೧Fn ~ ~ A = • ••• • • ೨೩.) ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ, ~~-~ ~ ~ ~ ~ ಮುಳಿಸಂ ಮನದೊಳೆ ಬಲಿದು ಎಲ್ಲಾ ! ಗಳನೊಳ ವರನೊಂದೇ ರಜ್ಜುವಿನಿಂ || ತಳುವದೆ ಬಿಗಿದು ಬಕ ಹುಳ್ಳಿಯು ಹೊಟಂ ಹಲವಂ ತಂದು || ಎಳಸಿನೊಳೆಡದೆಜವಿಲ್ಲದಿರಿಸಿ ಮು | ಣ್ಮುಲಂ ಬೇಗದಿ ಮಾ೬ನೆನುತ್ತಾ ! ಖಳನೋವದೆ ಬಟ್ಟಲ ನಾಲೆಸೆಯೊಳಗಿಟ್ಟುರುಸಿದನು || ೪೫ ಹೇಮಂ ತಪ್ಪದು ತನು ಜೀವನುಸಾ | ದೇವಂ ತಪ್ಪದು ತಾನೆನಿಸುವ! ಸಂಯಮುನಾ ನಿನದಾ ಆತ್ಮನನಾನಿಜತತ್ತ್ವದೊಳು || ಆದತಿಯಿಂದ ನಿ9 ಸಿ ತನುವಂ ಮು | ತಾಯತಿ ದೇರ್ಕೆಯಲ್ಲಾ ತನುವಂ | ನೋಯಿಸಲಾನೋವಂ ಪರಮಾತ್ಮನನೆಂತುಟ ತಟ್ಟುವುದು ||೪೬ ಆವುಂವುರಿಯಿಂದ ನುಲತನ | ಬೇವ ಸಮಯದೊಳೆ ಎಗ್ಗದೆ ನಿಜಮಂ ! ಭಾವಿಸಿ ಕಾಂಚನವರ್ಮವತಿ ಶಾಂತವತಿಕಂತಿಯರಂ || ಸಾವಂ ಪಡೆದು ಬಲಕ ಕನಕಪಟ ! ದೇವಂ ಕನಕಸಭೆಯೆಂಬ ಮಹಾ | ದೇವಿನೆಸರನಾಂತೊಸೆದು ಮೊದಲ ಸಗ್ಗ ದೊಳುದವಿಸಿದರು [18೬ ಪುಟ್ಟಲೊಡನೆ ಹಸುಗೂಸುತನಂ ಸes | ಪಟ್ಟುದು ಬಲಕಿವಿ'ಯದ ಜನನವಳ ವಟ್ಟುದು ಬದುಕಿದ ಬಗೆಯನೆಸೆವ ಮಾಣಿಕದೆಡವಂ ಮುಡಿಗೆ || ಇನ್ನೊಡೆ ಕೊರಗದ ಪೊಸಪೊಮಾಲೆಯು | ನುಟ್ಟೋದೆ ವಾಸದ ಚಿತ್ರಾಂಬರಮಂ ! ಕೊಟ್ಟು ವು ಕಲ್ಪನಹೀಜಾತಂ ಮತ್ತಾ ಸುರದಂಪತಿಗೆ ||೪೯ ಕಪ್ಪುರದೆಂಬಲಗೊಳ್ಳದೆ ಕಮ್ಮಿದ | ನಪ್ಪ ಹವಳವಾಯ್ ' ಮಿಸಿಸದೆಯೇ ತೋ | ಳಪ್ಪನೆಸೆವ ತನುಲತೆ ತಿರ್ದದೆ ಕೊಂಕಿದ ದುರ್ಬಲತಗೆಯಿಂ