ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


L ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ Mvvvvvvvvv www• Tv v , • vor ಚಿಲ್ಲದವ೮ ಚದುರಿಂದಾಲಿಂಗಿಸು | ಮಲ್ಲನ ಮೊರೆಯನುಳಿದ ನುಡಿಯಂ ನುಡಿ || ನಳನಳೆನುದಿಸಿ ಕಳಿಸಿದಳೆಳಯುಳನೋರ್ವಳ ಕಳದಿ \\L೬ ಬೆಳತಿಗಗಣ್ಣ ಕಡೆಯು ಬೆಳಗು ತಳ | ಕಳಿಸುತ್ತಿರೆ ತಣ್ಣ ದಿರ್ದೊಂಗಲಿವೆನು | ತಳಸಿ ಚಕೋರೀಶಿಶು ಮುಸುಕುತ್ತಿರ ಕಂಡು ಕರಂ ಸುಗಿದು || ತಳರ್ಗೆಯುಂ ಪುರ್ಬಿನೊಟೀಕಾ | ವಳಿಯಳಮುತ್ತಂ ಕಿಏಡಾಡು | ಇಳಘನಿತಂ ನಡೆದಳತಿಚದುರಿಂದ ಸಸತಿಯರ್ದಡೆಗೆ ||೬v ಕಾಳಿ೦ದಿಯು ಕರ್ಮಗುವಂ ಸೋಲಿಸ | ಕಾಳದೊಳಗೆ ಮುಳುಗುವ ಪೂರ್ವಯು | ಮಳವಳಿಪ ನೆಲೆಮೊಲೆಗಳ ನವಕೂರ್ಮನಿಭಾಂಘಗಳ ↑ ಬಾಳಮರಾಜೋಪಮಟ್ಟದುಗಮನದ | ಬಾಳೆವಸುಳೆದಿಟ್ಟದು ಬಂಧಕಿಯರ | ಜಾಳಂ ನರೆತಂದುದು ಸಂಕೇತಗಾನದ ದೆಸೆಗಾಗಿ 1ರ್4 ಒಡನೊ೬ಗಿದರುಸಿರಂ ಲಾಲಿಸುತಿ | ವಿರುಕದ ತೆಜದಿಂದ ಘಳಿಸಿದೆಲೆ | ಮರಕೆವಿಡಿದು ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡವಡಿಗಳ ಸೊಪ್ಪುಣ್ಯದ ತೆದಿ | ಪಡಿಯಂ ದನಿಗೊಡದಂಡ ತೆರೆದು ನೋಡಿ ಮುಡುತ ನಿಜಾಂಗಾಮೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾ || ಅಡಿಗೆ ಸುಗಿದು ಸಂಪಗೆಯುಂ ಸೂರಿ ನಡೆದಳೊರ್ವಳೆ ಚದುರ |28 ಒಂದೋರಗೆಯಂಗನೆಯ ತವರೂ | ರ್ಗಂದೆಯೇ ದರಿದಿವಸದಿಂದಾಂ | ಬಂದುದುವಿಯಲ್ಲಿ ರುಳ್ಳಲ್ಲತ್ತಗೆ ತೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೊಲ್ಲ !! ಎಂದುಂ ದೂಳಿನವಳೆ ನಾನಂತದ || ಅಂದನು ತರಲೆನುತಂಗಣದೊಳೆ | ನಿಂದು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಯಂಬಂಗಾಡಿದಳೊರ್ವಳೆ ಕುಂಟೆ ||