ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೦೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಚತರ್ದಶಾಶ್ವಾಸಂ. ~ ~~ () ಸೂಚನೆ | ಪಿರಿದುಂ ರಂಜಸ ಚಂದದುದೊಳ | ಗುರುಮುದದಿಂ ನಿಜನಗರಿಯ ವೇಶಾ || ವರವೀಧಿಯೊಳ ವಿಹಾರಿಸಿದ ವಿಕನುಕರವರಾಜಂ | ಮುನ್ನ ಹಗೆ ನಿಮಗಾದ ತುಹಿನಕರ ! ನನ್ನ ಹಗನಂ ಮೂಡಿ ಬರುತಿದೆ ! ಬಿನ್ನಿ ನಿತಂ ಮೇಲಿರದಿರಿದೆನುತಾಜಾರಾಸಂತತಿಗೆ | ಸನ್ನೆ ಯನngಿ ತೋAವ ವಡಣ ದೆಸೆ ! ಗನ್ನೆ ಯ ಕೈದು ಮಿಸುಪ ಕೆಂಪೋ ಎನೆ ! ಕನ್ನ೦ ಸೊಗಯಿಸಿದುದು ರಾಗಂ ರಾಜೋದಳುಸಮಯದೊಳು || ಇಹದನಂ ನಮಗೆಸಗಿದ ಶಶಿಯಂ || ರಾಹು ನೊಣೆದು ಮಗು ಗುಬಿದೆ ಹೋಗಲಿ | ರೋಹಿಣಿಯೋಲೆಗಳೆನುಲಿಯೆನುತ ಬಿಸುಸುಯ್ಲೆಂ ಸುವಾಗ 1| ನೇಹದ ನಲ್ಲರ ತೊಳೆಳಿ ತೊರಟಿದ | ಬಾಹುಲತಿಕೆದೆಗೆದೊಯ್ಯನೆ ಕಲಾ ! ವ್ರಹಂ ನಡೆತಂದುದು ನಗರೀರಕ್ಷಕನದದ ತದಿಂ || ೧ ಸ್ಮರಸುಭಟನ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಸೀನಕ | ಬರವಂ ನವಮೋಹನಸಿದ ಕಡು ! ಹರಿಸದಿನಾರುವ ಪೊಸಪವಳದ ರೌಳಿದು ಬಟ್ಟಲ ತೆನಂ || ಸುರುಚಿರಮಪ್ಪನುರಾಗರಸಾಬ್ಬಿಯೋ | ಇರದುದಯಿಸ ಬುದು ದದ ಸಂಯುಮಂ 1 ಒರಿದು ಗೆಲೆವಂದುದು ಸುರದಿಕೆಯೊಳಗರ್ಧೋದಯಚಂದ್ರಂ || ಸ್ಮರಮೋಹನಶಸ್ಯ ಮಾಡಲೆ ಸುರ | ವರನಂದಜನುದಯವಾಗರ ಕೇ | ಸುರಿಯಿಂ ಕಾಸಿ ಎಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾನಂದಂಶದ ಪಿಡಿದೆತ್ತಿ !