ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೧೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೪.) ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ, ೧

Y = ೪ + ++ ~ + +4 ~ - - = " - - - - == =

– ಆ ಆ ಆ ಭರದಿನುದಯಗಿರಿಯೆಂಬಡೆಗಳ | ಗಿರಿಸಿ ಪೊಳೆವ ಪೊಸಲೋಹದುರುಳಿಯಂ | ಪಿರಿದುಂ ಪೋಲು ದು ಮುಂದೆನೆ ಮಡುವ ಹಿಮಕರವಿಂಬಂ ||೪ ಸುರಪದಿಶಾಪತಿ ಬಿನದದಿ ಪೊಡೆವವ | ಸರದೊಳಗಾಕೈದೊರೆ ವರಿದು ನೆಗೆ | ವರುಣಮಣಿದು ಕಂತುಕವನೆದುಮರವುಹಿಗೆ ದಾಲಿಯಾನಿಡುವ || ಸ್ಮರಚಕ್ರೇಶ್ವರನಾದಲೆಗೆತ್ತಿದ | ವರವಿದು ನವಿಲಸಕೃತಮದೆನೆ || ಕರಮೆಸೆದುದು ಮ೨೦ ಮೂಡಿ ನೆಗೆವ ನೂತನವಗಧರಬಿಂಬಂ || ೫ ದೇವಾಧೀನದಿಶಾಂಗನೆ ನೋವಿದು || ನೋವದೆಸಗಿ ನುಣೋರಲೋಳೆ ಕಟ್ಟಿದ | ಭಾವಜನೆಂಬ ಕರಿದು ನಾಗರ ಹೊಂದಾಲಿಯ ವಾ ಬೋಳು || ಆವಿರಹಿಜಮಂ ಕೊಲಲೆನುತಂ | ಕಾವಂ ಪೊಸಗರಳದ ಗೋಳಕಮಂ | ತೀವಿ ಏಡಿದ ಎಂಜರರತ್ನ ದ ಪಾತ್ರೆವೊಲೆಸೆದುದು ಚಂದ್ರಂ || ಕರಮೆಸೆದತ್ತು ಕಲಾವೃಂಬಂ || ಬಿರಿಮುಗುಳ್ಣೆಯನ ಬಿಂಗದ ಬಣ | ದರಲಂಬನೆ ಮೂಲದ ತಟ್ಟಿದು ಕಾವನ ಕೈಗನ್ನಡಿಯು | ಸ್ಮರನ ಕರದ ನವಕರ್ಪೂರದ ": | ೪ರಲ ಕರಂಡಕದಂಗಡನಾಡಿಸು | ವುರಗನ ಹೊಸಹಳಕಿನ ಹೇಗೆದು ವಿಲಾಸವನನುಕರಿಸಿ |೬ ಪುರನಂ ಸಿಡಿದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ ರದನೀ ರದನರಚಿತಘಟಕಾಚಕನೋ ಸಂ | ಮುದದಿಂದಾವದನಂ ಮೋಹನಧರ್ಮವನ್ನು ನಡಯಿಸುವ || ಸದಮಲಧರ್ಮಸುಚಕವೋ ಮತ್ತಾ ! ವದನಂ ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಸಂಚಿಕೆಯುಂ | ಚದುರಿಂ ಎರದೆಲೆಯ ಚಂದ, ಕೆ ಎನೆ ಸಸಿ ಸೊಗಯಿಸಿತು ||v - - - - - -~ • • •--- - - , ಚಂದ್ರಿಕೆಯೋದನಲೆಸೆದುರುಚಂದ್ರ, ಖ!!