ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೧೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾಣ, LOG - ~ ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • ಜಲ್ಲಿಯನಗಜಾಧೀಶನ ನುಣ್ರ | ಅಲ್ಲಿ ಕರಂ ಕಳಿಸುವ ಕಂ | ಗೆಲ್ಲಂಗೆಂಡೆಸೆದ ದು ಚಿಹ್ನಂ ಸಂಪೂರ್ಣಸುಫಾಕರನ || ೧೩ ಅಮರರ್ಗಾರೋಗಣೆಗೆದುನನನು | ತಮೃತರುಕಿರುನೋವದೆ ಪೂರ್ವದಿಶಾ | ರಮಣಿದುದಯಗಿರಿಯೋಲೆಯೋಳಿ ಬಟ್ಟ ವೆದ$ನ೪ ಮಿಟ್ಟು ! ಸವುದು ಮೊದಲೋ ದ ಪಡಿಸ ಇಮಂ | ನವತೆಯೊಳೀಂಟನ ಭಂಗಿಲವೊ೯ ಸಂ | ಛವದಿಂ ನವಿರುವು ಚಾರುಚಕೋರಂ ಚಂದ್ರಕರಂಗಳನು ||೧೪ ಅಡಸರು ಮೊದಲ ನೃಪತಿಗೆ ಮು | ತೂಟೆದನದಾರಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನನು | ಸಿಡಿವುದು ಸಿರಿಯೆಂಬ ನೆಲ್ಲರ್ಗ ಪುನವೋಲೆ ದಿನಪಂ | ಪಡುಗಡಲಿಂ ಪುಗೆ ಸಸಿಯಂ ಸಾರ್ಮದು || ಸಡಗರದಿಂ ಪಗಲೆಂಬಂತೊಪ್ಪಂ | ಬಡೆದಳೆದು ತೀವಿತು ತಿಳಳೊನ್ನ ಜೀವಂಜೀವಾನ್ನ ||೧೫ ಪಿರಿದುಂ ಪ್ರಿಯದೊಳಿರುಞ್ಞಣ್ಣಂ ಶ3 | ಪರಿರಂಭಿಸುವ ಸಮಯದೊಳಿ ಸೂಸಿದ | ಸಿರಿಗಂಪಿನ ರಜಾ ಕುಮುದಿನಿಯು ಮುಖದ ಹಾಸದ ರುಚಿ ಸ್ಮರನ ಜಸದ ಹರವರಿಯೊ ಎನೆ ಎಂ | ಧುರತೆವಡೆದು ಬೆಳುದಿಂಗಳೊಳಾನೂ | ವರಚಂದ್ರಂ ಪೊಲೋಳ ವಿಜರಿ ಸಲೆನುತುಜ್ಞಗಿಸಿದನಾಗ ||೧೬ | ಕತ್ತರಿಣಿಟ್ಟು ಕೊರಲ ಹೊಸಮುತ್ತಿನ | ಹಸರಂ ಮುಡಿಗಿಟ್ಟಮುಗುಳಿ ಮು | ಜ್ಯೋತಿದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊದೆದೆಳನಾಂದರ್ವ ಣ್ಣದ ವಸನಂ | ವತ್ರನೆಸೆವ ಪಾದುಕಾಥವಾ | ಲೋತ್ತಂಸಂಗಳ ವಡೆ ಕಣ್ ಸೆದಂ | ಚಿತ್ತಭವಂ ವಿಟವೇಷವನಂಗೀಕರಿಸಿ ಸೊಗಯಿಸಂತೆ | ೧೭


- - - - - -


-

- - - - - - - - - - - ನುಣ್ಣ ಖ!! , ವೆನೆ, ಖ|| 0, 26