ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ, oxM ••••• ೧ • • • • • • • | ಉನ್ನತಜಘನೆ ಸುನಿಲ್ | ಯನ್ನ ಕೂರಲ ದೇವರಹೊನ್ನೆಯನು | ತುನ್ನಿಯನಾಡುತರಮಿಯಿಸಿದರ್ಕಾದಲರೂಲವಿಂದ ||೭೬ ತುನರಲ ದೇವರ ಗಲ್ಲವಿಡದು ಮುದ್ದಿಸಿ ಗರಗರಿಕೆಯ | ಇಲ್ಲೆ ನುಡಿದು ನುಂ ಕಿವಿಗಾಗಿಸಿ | ಪಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯು ಕುಚುಪಂ ಚೆಂದುಟಿಗೇeಸಿ ಬಿಗಿಬಿಗಿಯ || ಮೆಲ್ಲೆ ರ್ದೆಯೊಳು ಸವಿವೇಟವನೋದವಿಸಿ | ಯುಲ್ಲಸದಿಂ ಕಾದಲನತಿಮೋಹದ | ನಳಮನದೂಳಗದು ಎಕ ಸಮುಸುರತಮನಾಗಿಸಿದಂ ||೭೬ ನರ ನೋಟದಳಂಕುರವೇತಿಸಿ ನು | mು ಟಯಂದಿರೆಲೆವಡೆಯಿಸಿ ಬಾಯೆ ! ಗಿಡುವನ್ನು ತಾಧರದಿಂ ಕುಡಿಯುಸಿ ಕಲೆಯಿಂ ಕುಸುಮವನು || ಅದರಿಸಿಯಮರ್ದಪುಗೆಯಿಂ ಫಲವಂ | ಬಿಡದೊದಗಿಸಿ ನವಮೋಹನಂತವುಂ } ವರದಿಮಣಿಯುಮೆಯೊಳು ಬೆಳಯಿಸಿದಂ ಸುರತದ೪ಾಯಿನಿಯಂ || ಚುಂಬಿಸಿ ಸವಿಯನದು ಮೊಸಕಪುರ ! ದಂಬುಲಮಂ ಬಾಯ್ದೆಗೆ ಕಡಂಗೊ | ಟಿಂಬುಗೊvಪಕರುಗುರ್ಗಲೆಯಿಟ್ಟು ಮೊuಯನುಳಿದಳ್ಳುರಿಯಂ|| ತುಂಬಿ ಕಿವಿಗೆಯಡೆಬಿಡವಿಲ್ಲದೆಯೋ | ಹಂಬದಿನಪ್ಪ ಕೊರಲ ಬಣ್ಣದ ಸರ | ದಿಂ ಬಾಹನ ವನಸುಮೆಚ್ಚಲು ಕೂಡಿದಳೋವಿಂ ತರುಣ ೭r ಮುಡಿಯೊತ್ತೊಗುವ ಮುಡಿಯನಾನನಂ | ತುಡುಕುವ ತುಂಬಿಗುರುಳ್ಳನೋವುತ | ನಿಡಿದುರ್ಗಣೆ ಎಸಿವ ಬೆಮರಂ ಕರುಗರಿಂ ಮಿಡಿಯುತ್ತ || ಉಡಿನಿಯಂ ಪಿಡಿದೊಳುಡಿಸುತ ನಾ | ಇಡಿದ ತೊಡೆಗಳನಿಡುಂಕುತ ನಿಡುಸು | ಮೈಡುತ ನಡೆದು ಬಂದಳು ರಂತದ ರವು ನಿಜಾಂಗಣಕ ||vo