ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫೪ v vvvvv Ananth Subray (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೩೩, ೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)

• • • • • • ••••••• ಕರ್ನಾಟಕ .. ,,, ಬೇಡ ಮುನಿಸು ಎಲೆಮೊಗದಳ ನಡೆ | ನೋಡು ನವಾಂಬುಜಪಾನವನ ವಾ | ತಾಡು ಮಧುರವಿಕವಾಣಿ ಮನೋಹಂ ಮೆಯ್ಗದಮರ್ದವು ! ನೀರುಂ ಚುಂಬಿಸು ಬಿಂಬಿಸಲಾಧರ | ಕೂಡ್ಲಿ ಗಲಘುನಿತಂಬೆಯೆನುತ ನಾ || ತಾಡಿ ಮನಃಪ್ರಿಯಯಂ ತಿಳಿಸಿದನಿನಿಯಂ ಕಡುಜಾಣ್ಯೊಳು 114 ತೊಳಪ ತೊಡೆದು ಗದ್ದುಗೆಯೊಳು ಕುಳ್ಳಿ! ರ್ದಳಘುಕುಚದ ಮಲಗಂ ನೆಮ್ಮಿದ ಕ | ಳಿಸುವ ಮುಡುಹಿನ ವಡಾವಿಗೆ ಕೈಯಿಟ್ಟ ಸುಗೀಶ್ವರನ | Vಳಿತಾಂಗದ ಮೆಲಾನತಿಯಲರ್ಗ ಓಳಗು ಸರಿದು ಮುಸುಕಲು ಶಾ ಈ ! ಳ ಪುತ್ರಿಕಗಳೆಸೆದು ಚಾಮರಮಂ ಡಾ 'ಸುವಂತಾಯು ||44 ಎಟ್ಟ ಮೊಲೆಯ ಬಾಲದುನೊಸಲೊಳು ಬಗೆ | ಬಿಟ್ಟಾಎಲ್ಲಹನೊಲವಿಂ ಚವುಕದ | ಬೋಟ್ಟಂ ಕುಂಕುವದಿಂದಿಡೆಯಂಗಜಚಕ್ರೇಶಂ ತನ್ನ !! ಹೆಟ್ಟುಗೆಯರೊಳುರುಮಹಿಷೀಪದಮಂ | ಕೊಟ್ಟು ಕಠಂ ಹರಿಸದಿ ಪೊಸಯಿಸುನಿಯ || ಪಟ್ಟಂಗಟ್ಟದ ತೆದಿಂ ಕಣ್ಣೆ ಯಿತು ಕಡುರಂಜನೆಯು { 28 ತಡೆದಸುಗೀಶಂ ಶಯಾಸದನದ | ಪಡಿಗವನಿತಳಡಸಿದ ಮುನಿಸಂ | ದುಡುಏನನ ಮಣಿಮಂಚದಿನ ಮುಡಿಯು ಬಾಸಿಗದಗದು || ಪೂರದಡದಲತೆಗೆಗಾಲೊದೆದು ಕ | *ಡಯ ತೊಳಪ ಕದಿರಿಂದಮಿದುಮವ | ನೊಗಳಲಂಪಂ ವರ್ಟಿಸಿ ಕಾತರದಿಂ ಕೂಡಿದಳಾಗ ೩೫ ಕನ್ನೆ ಸೊಗಸುದುಟಗುಡು ಪ್ರಿಯದಿಂ ಚೆಂ | ಬೆನ್ನ ಮುಕುರವುಖಿ ಮುಂತಾದಯ | ಚೆನ್ನಿಗ ಚೆಂದಳಿರ್ಗಳ ಪರಿರಂಭಂಗೆಯತದುರ ||