ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೦೧w ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಕರ್ನಾಟ (ಸಂಧಿ ಗಂಡನಯಲಮ್ಮಂದದಿನವುದು | ಬೆಂಡಿಗನುಮತವೆಂಬುದನವನೀ | ಮಂಡಲದೊಳಗುಳಎಲಾಜನಕಯಡ್ಕಮಾಂದದೊಳು || ದಿಂಡುಗೆಡೆದು ಪಶ್ಚಿಮವಾರಿಧಿಯೊಳು | ಖಂಡಶಶಾಂಕನಯೆ ತಾರಗೆಗಳ | ಮಂಡಳಿಯುಂ ಮುಸುಕಿದ ರಾತ್ರೆಯುವಿನಿಸುವುದಣಿದುವಾಗ |Fo ಇದು ಭೀಕರವಪ್ಪಂಧೆರಾಕ್ಷಸ || ನದಟಂ ಮುಅದು ಮೆವ ಹಣೆಗಣ್ಣಿನೋ | ಇದು ಕಲೆಯೆಂಬ ಕರೇಣುವನುದಿಕ್ಕಿದ ಕೇಸರಿ || ಇದು ತವುವೆಂಬಸಿತಾಂಭೂನಿಧಿದಂ | ಪದಸಿಂ ಗಾನಂಮಾಡಿದಗಸ್ಯನೋ | ಇದು ನಿಯಂ ವನವನಳುರ್ವಗ್ರಿ ಯೋ ಎನೆ ರವಿ ಮೂಡಿದುದು |೧ ಆಯಿನನುದಯದೊಳು ಸರಾಗದೆ | Yಾದುತನೇತ್ರ ಸುಲೋಚನೆ ಸಹಿತಂ | ತೊಯಜನರೂಪಾನನಮಂ ತೊಳೆದು ಜಿನೇಶಂಗೆಗಿ || ಭೂಯುವತೀಪ್ರಾಣೇಶಂ ಸುಮನೋ | ಸಂಯುಕಸನ್ನಿ ಭನಭಿನವನುನುಜಯ | ಜಾಯಾಪತಿ ಜಯಭೂಪತಿ ಸುರಪತಿವೈಭವದೊಳಗಿರ್ದ೦ || ಸಲೆ ಗುಣಿಯುತಧರ್ಮಧರಂ ಮುಖ್ಯ | ಮಲಗುಮನೋರಥನತನುವಿಲಾಸಂ | ವಿಲಸದ್ರಾಜಬಲಾತನುದೃದ್ಘಾರತೃನುಭಾವಂ || ಲಲಿತಕುವಲಯೋಪೇತಂ ವಿಗ್ರಹ | ಗಲನಂ ಜನತಾಹೃದಯುನಿವಾಸಂ | ಲಲನಾಜನಕಂಗಜನಂತಸದಂ ಪ್ರಭುಕುಲಮಣಿದೀಪಂ ||F4 ಇದು ಸುರನರಹಣೆಪರಿವೃಢವಿನಮಿತ | ವಿದಿತವಿನದುಗುಗಣಯುತಜನಪತಿ | ಪದಸರಸಿಜವದಮಧುಕರನತಿಚತುರಕಲಾಪರಿಪೂರ್ಣ೦ ||