ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೩೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೫) ಜಯನೃಪಕಾರಿ, --೦೫ ಒyyyy ತಾಮರಸೋಪಮುವದನಂಗಾಣುತ | ಸಾವಂವಾಡದೆ ತದ್ದಿ ರಿತಟದೊಳೆ | ಭೀಮಾರಣ್ಣನದೊಂದಿಗೆ ಕಂಡದಗೊಳಗಡೆಗೆಯಿದನು | ಎರಳೆಯ ಬೀಡಕ್ಕಲನ ಕೊಟರಂ | ಕರಡಿಯು ಹಟ್ಟಿ ಹಡವದ ಚವರಿಯು | ಹುರಮೆಂಟಡಿಯ ಹೊಲೆ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಂ ಖಣ್ಣ ದ ಪ || ಅರಸುಮಿಗದ ಪಟ್ಟಣವಾನೆಯು ವಟ | ಮೆರಲುಣಿಗಳ ನೆಲೆವನೆಯೆನಲತಿಬಂ || ಧುರವಾದುದು ಭೀವಾರವುಗಮೃಗಾಳಿಶರಣ್ಯಂ || ೨೩ ಸುಜ್ಜಿಲರ ಎಸಗಡೆಯುದಿಸಂಪಗೆ | ಬೆಜ್ಜಲು ಬೆಳವ ಬಿದಿ೯ ವರಿಟಣ || ಸಜ್ಜನಕರಂಜಿಗೆಯರನೇಅಲಳಲಿವುಗಮ, H, ಕಜ್ಜರಕಕ್ಕೆ ಕಡವಮೊಳಗುನವಿ | ಊಟೈಗರಿಕೆಸಸಿನೇಸವೆಳಗಿಗೆ | ವೆಜ್ಜಗೊಡದೆ ಬೆಳೆದಿರಲಾಬಿಂಜಂ ಭೀಕರತರವಾಯ್ತು ||೨೪ heaಿಕ್ಕ ಮಹಾತಮಮಂ ಕೊಡೆ | ಕೊಜತೆಯೆನುತಮದನಲೆಯುಟ್ಟುವ ಪಗೆ | ಲೆಮನ ಸಲಗದಿರ್ಗಳ ಕೊರಲಂ ಪಿಡಿದೊವದೆ ತಾಂ ತಗುಳ | ತನೆನೆ ತಾರಾಪಧಮಂಡಲಮಂ | ನೆ ಸಂದರಿಸಿ ಬೆಳೆದ ನವತರುಗಳ | ತುಜುಗಿದ ತೂಅಲ್ಲೊಬಿನ ಕೆಲವು ಕವಲೊಂಬೊಪ್ಪಿದುವು ||೨೫ ಬೇರಿಂ ಮುನ್ನ ವೆ ವಾನಂವಾಡಿದ | ನೀರಂ ತನ್ನೊಡಲೊಳೆ ತೀವಿದ ಹಸಿ | ತೀರದೆ ಬಾಕು ತನದಿಂ ಬಾನ ಪೊಳವು ಎಂಧುರವಪ್ಪ ! ವಾರಿಯನೋವದೆ ತನ್ನಯ ಕೊನೆಯಿಂ | ಪೂರಿಸಿದುಣಬೇಕೆನುತ ಪರಿವಿಲೆ | ತಾರಾಪಧಮಂ ತವ ಚುಂಬಿಸಿದುವು ತದನತರುವಿತತಿ || ೬ 0.28