ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, ••••••••••••••••• ಎಣಿಕವರಾವನಿಯಿಂ ಎಳರಿವು ಬೆಂ | ಎ ಳಗಿರದ ನಿಃಂಪಏತತಿದು | ವ್ಯಳಿಸಿ ಬರಲ್ಲಾಯೆಡೆಗೆ ಬರುತ ಪೂಜೆಸಿ ತತ್ತೆವಲಿಗೆ || ವಿಳಸದ್ರಶ್ನೆ ಕದಂಬಕದಿಂ ಪ | ಜ್ಞಳಿಸುವ ಗಂಧಕುಟದನೊಸದಾಕ್ಷಣ | ದೊಳಗತಿಚಿತ್ರವೆಸದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂ ನಿತ್ತೇಶ್ವರನಿಂದ !೩೬ ಪವನಪಥ ಪಲವಣ್ಣ ದ ಪೂವಿನ | ನವಮಂಜರಿಗಳನೇಂ ಪದದ | ದಿವಿಜೇಂದ್ರಂ ಮುನಿಸಂದಿಡೆ ಮುಂ ಕಸಿದ +ಅಟ್ಟೆಗಳ | ತವೆ ಚಿಗುರಲಾರೋಹಣಶೈ೪o | ತವಕದಿ ಪಾದುದೊ ಎನೆ ಮಿನುಗುವ | ನವಮಣಿಸಂತತಿಯಿಂ ಕಂಡರಿಸಿ ತೊಳಗಿತು ಗಂಧಕುಟ ೩೬ ಮತ್ತಾಗಂಧಕುಟಿದು ಮಧ್ಯದೊಳಳ | ಮುತ್ತಿನ ಸಿಂಹಾಸನದುಪರಿಮದೊಳು | ತೆತ್ತಿಸಿದವಲಕನಕಕಂಜಾತದ ನಡುವಣ ಕರ್ಣಿಕೆಯ | ತುತ್ತತುದಿಯೊಳಾನಾಲೈರಲನಿತಂ || ಚಿತ್ತಜರಿಪು ಮುಟ್ಟದೆ ಸಣಭಾಗ್ಯ | ಬೆತ್ತಂಬ್ರಹೃದುಮಿಟ್ಟ ತಿವಹಿವಾಲಂಕೃತನಾಗಿರ್ದ೦ !!4v ಪಲಗಣ್ಣಂ ಸಾಗುಂಬಳೆಗೈಯಂ | ನವೋಲಗಂ ಬೆಂತರಬಲ್ಲಹನು | ಜ್ವಲಿಸುವ ಜೋಯಿಸರಾಂ ಮಿಗದರನಂ ಮೊದಲಾಗಿ || ಸಳ ಸೊಗಯಿಸುವ ಶತೇಂದರ್ಬಹುವಿಧ | ಎಲಮೆಲ್ಲಂದಿನ ಎಂಟೆವರದುದ || ಕಲಿ ನವಜದುಜನಜನಪನ ಗಂಧಕುಟಿಯೊಳಡಗಿದಿಹುದು ||ರ್೩ ಬೆದಲೆಯನ ಬೆಂಡತಿ ಮೈರ್ಗನ | ಮಡದಿ ಹಳೆಯ ನೇಹದ ಹೆಟ್ಟುಗೆ ನಲ | ದೊಡೆಯನ ನಲ್ಲಳು ದೆಸೆಯಾಣ್ಮರ ಗರಿಣೆದುರುಂ ಮೊದಲಾದ || ... ವಂದದ, ಕt +, ಜಟ್ಟಿ, ಕ।।