ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾ, - ೦೬:೩೬, ೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)೦೬:೩೬, ೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC) Ananth Subray (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೩೬, ೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC) ~ ೦೬:೩೬, ೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC) ರನ್ನದ ಕೇಡುಂಗಲ್ಲುಪರಿವದೊಳು || ಸನ್ನಿ ದವಾಗಿ ನಿಲಲೆ ತಾಂ ನಿಂದಂ | ತನ್ನ ತನುವಿಂದಂ ಬೇರ್ಕೆಯಾದಿತ್ಯಪ್ರತಿಮೆಯೊಳು ||೩೧ ತನುವಿದು ತನತಲ್ಲೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ | ತನುವಿಂಗಪ್ಪ ಪರೀಪ್ರಹಮಂ ತಾ | ನಿನಿಸುಂ ಭಾವಿಸದಾನಿಜತತ್ಯದೊಳೊವದ ಚಿತ್ತವನು || ಎನುಂ ನಿಂಸಿ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣಾಲಿದು | ನಿನಬಿಂಬದೊಳಿಟ್ಟಾಜತಿರಾದುಗೆ | ಜನಿಸಿತು ಕೇವಲಬೋಧಂ ಪೊ ಕಡಲೊಳಗು೨ ದ ಮುನ್ನ ೩ ಆರಿಂಗರಿದಿನ ಮುಕ್ತಿ ಮಹಿಳನಾ | ನಾರಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವನನುತ ವು | ತಾರುಪತಿಯಾದೆಸೆಗೆ ಪರಸಾನಂಮಾಡಿದ ತಟದಿ || ಧಾರಿಣಿಯಿಂದೈಸಾಸಿರ ಧನುವಿನ | ದೂರಮೊಗೆದು ನಿಂದಿರಲಾಕ್ಷಣದೊಳು | ಭೂರನೆ ನಾಲೆ ಬಿದವರನಿಕಾದಂ ನರದತಾಯಗೆ || ೩೩ ಬಾನೇ ಬಾಯ್ದೆಯ ಪೊಗಟ್ಟಿ | ತಾ$ನಾಕೀನಿಕರಂ ಸೂಸುವ | ನಾನಾವಾದೈರವಂ ಪೊತು ನಗರ ಬಹುರೂಪಾಂತು | ವಾನಿತನಯನವವಿಧವಿದಿತಗ್ರಹ | ವಿನೆಲಕಿರಿವಂದದಿ ಹಲವಣ್ಣ ದ | ನನವುಣಿಯ ಮುಂದೆ ಕಾದುದು ಧನುರುಹಗುದಯಿಗಳೊಡನೆ || ಸುರಿದುದರ ಸೂ ಬಿಡದಂಗಿತು | ಬಿರಿಮೊಗ್ಗೆದು ತಂದಲು ನನೆಗಳ ಬೆ | ೪ರಿ ಬಿಟ್ಟದು ಹೂವಿನ ಹನಿ ಹನಿತುದು ಹುಯ್ದುದು ಸಜ್ಜುಕದ | ಸರಿ ಪೊಸಮುಗುಳ್ಳ ಸೊನೆ ಕಳೆದುದಾ | ವುರವಣೆಯಿಂ ನವಶುಕ್ಲ ಧ್ಯಾನಂ | ಎರೆ ಜಯಮುನಿನಾಥಗೆ ಭವ್ಯಜನಾನೀಕಮನೋರಥಗೆ ||೩೫ $, ನಾಕಿನಿಕುರುಂಬ, ಖn.