ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ (ಸಂಧಿ, »» » »»»»»» » » » ಓರೋರ್ವರ ಮುಡಿಗೋರೋರ್ವರ ಮುಡಿ | ಯೋರ್ವರ ತೊಡೆಗೊರೊರ್ವರ ತೊಡೆ | ವೈರವಡೆದ ವಸ್ತು ವಿನಿರವಂ ನ ಪೋಲ್ಲು ಸೊಗಯಿಸಿದುವು || ಆರಾಣೀವಾಸದ ಮಧ್ಯದೊಳೆ ಮು | ಹಾರಾಜನ ಕೈವಿಡಿದಗ್ರ ೨ || ಹೀರೆಣ್ಮಾಸಿರದeಳೆದು ಗೋಪಾಂಗನೆಯರ ಮಧ್ಯದೊಳು || ವಾರಿಜನಾಭನೆ ತೊಡೆಯಡರ್ದಿಂದಿರ || ತಾರಾಂಗನೆಯರ ನಡುವಣ ರೋಹಿಣಿ | ಕೈರವಮಿತ್ರನ ಪೊರೆಯೊಳಗೆಸೆವಂದದಿ ಕಣೋ ಪ್ಪಿದಳು || ೫ ಲಲಿತಾಶೋಕತರುಣಪಲ್ಲವಪದ | ತಳದಂತಃಪುರದಬಲಾತತಿ ಕ || ಹೊಳಿಸುವ ಜಂಗಮವಲ್ಲರಿಯಂತೆ ವಿರಾಜಿಸುತಿರಲಲ್ಲಿ | ಇಳೆಯಾಂ ನವಚೈತನವೊಲು ಪ | ಜ್ಞಳಿಸುತ್ತಿರೆ ಸುಂದರಿವೆಸರಂ ನೆ | ತಳದ ಮಹಾಸತಿಯೆಸೆದಳು ನವನಂದನಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತದಿ ||೬ ಚಾರುಕಕೊರಂಬೂಲು ಚಂದ್ರಂಬೋಲು | ಕೀರಂಬೋಲು ವಟಸಫಲಂಬೋಲು | ಕೊರಕಿ ತಾಂಬೋಳು ನಿಂಗಂಭೋಲು ಪುಳನಂದೊಲು ಮಿಸುಪ || ವಾರಣಹನ್ನೆಂಬೋಲು ಕೂರ್ಮಂಚೂಲು | ನಾರಿಯ ಕಗ ನುಡಿ ತುಟ ಮೊಲೆ ನಡು | ತೋರಿದುವಾದ ನಿತಂಬ ತೊಡೆಯಡಿಗಳು ಕಡುಸೊಗಸಿದುವು ||೬ W ಬೆದರ್ವುಲೆ ಯನೇಳಿಜ ಜಿಳತಿಗೆಗೆ | ಣ್ಣ ಬಗೆಯ ಬಿಂಕಂಗೆಡಿಪಧರಂ | ಮದನಮತಂಗವಜವಂ ಮರಿಗುಂದಿನ ಮೃದುತರಗಮನಂ || ವಿದಳಿತವಿಮಲಾಂಬುಜಮಂ ಸೋಲಿಪ | ವದನಂ ಪುರುಳಿಯು ಪುರುಳುಗೆಡಿಸ ನುಡಿ | ಕದಳೀಸಂಭವನೇಳಿಸುವೂರುಗಳೊಪ್ಪಿದುವಾಸತಿಗೆ ||