ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ, ಬೇರೊಂದನೆರಡಾದ ಲತಿಕೆಯೋ | ಮಾರಾನಲನ ಜವಳಿದಲೆ ಮುದ | ನೋರಗಮುಖದ ಕವಾಲಗೆಯೋ ಎಂಬಂತಣುಗಿನೊಳು || ಆರಾಜಪ್ರಭನೃಪನುಂ ಚಾರುಚ | ಕೊರವಿಲೋಚನೆ ಸಂದರಿಯುಂ ಏರಿ | ದಾರಯಲೊಂದನುವಿಂಗಿರ್ವೆಯ್ಯಡೆದಂದದಿನೊಪ್ಪಿದರು || ಮೃಡನಂ ಮೊರಡಿಯುಣುಗಿ ನಾಗನಂ | ನುಡಿವೆಂಬುರುಹೋದರನಂ ಸವಿ | ಗಡಲ ಕುವರಿಯಂಗಜನಂ ರತಿ ಮೆಚ್ಚಣ್ಣನನಿಂದ್ರಾಣಿ || ಉಡುಪತಿಯಂ ರಾಗದಿ ರೋಹಿಣಿ ಕ | ಜ್ಯೋಡಿದಂದದಿ ನೃಪತಿಯ ತೋಳ್ಳಾಳಂ || ಪಿಡಿದಾಗಿನಡುವಿನ ಸಂದರಿ ಸುಖಮಿರೆ ದಿನವೊಂದಳು ||೧೦ ನೊಸಲ ನಯನದಂತೊಪ್ಪುವ ಕುಂಕುಮ | ರಸದ ಲಲಾವದಿ ನಿಡುಮುಡಿಯೊಳು ರಂ | ಜಿಸುವ ಹಸುಳೆವೆಯಂತೆ ವಿರಾಜಪ ಬೆಳರ್ಗೆದಗೆಟಿಸಂ || ಎಸೆದೇಹದ ನವಕೇಸರಿಯಂದದಿ | ಮಿನುಗುವ ಮುತ್ತಿನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂ 1 ವಸುಧಾಧಿಪಸತಿಯುಂದಿನ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯಂತೊಪ್ಪಿದಳು ||೧೧ ಶೃಂಗಾರರಸಂಭೋಧಿಯ ತರಳತ | ರಂಗದಿತಯದ ನಡುವೆ ವಿರಾಜಿಸ | ತಿಂಗಳ ತಿಳಿಗೊಳದೆಮಳಂಚಲು ಮಧ್ಯದೊಳೆಸೆವಂಬುಜದ || ಭಂಗಿಯನನುಕರಿಸುತೆ ಹಂಸದೊಳು | ತುಂಗಕಳಶಕುಚಯರು ಬೀಸುವ ಚವು || ರಂಗಳ ನಡುವೆಸೆದುದು ವದನಂ ವಸುಧಾ-ವರವಲ್ಲಭೆಯಾ ||೧೦ ಸಮುಚಿತದಿಂ ನಿಂದಾಪ್ರತಿಹಾರ | ಸಮುದೆರದೊರ್ವಳೆ ಚುಟುಕಾಗ್ರದೊಳು | ತನಮರಕತಮಣಿಮಯದಂಡವನತ್ಯಾನಂದಂದಿತ್ತು || +, ಧೀಶನ ವಧುವಾ, ಗ