ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ 0 •••••••••••• • • ••••••••••••• (ಸಂಧಿ, •••• • • • • •••••• • ಅಮರಿ ಪಿಡಿಯಲೆನಸು ರಾಜಿಸಿದುದು | ವಿಮಲಿಮುಖವಿಕಸತ್ತಾಂಚನ | ಕಮನೀಯಾಂಭೋಜಾತದ ನವನಾಳವಿದೆಂಬಂದದೊಳು ||೧೬ ಅಂಗಜಪಂಚವರಿಗಪುರುಷಂ | ಹೊಂಗೇದಗೆಬೆಸಂ ವಾಸಿಸಿ ಟಿ | ತಂಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ದ ಕಾಂತೆಗೆ ನೀಂ ವಾಸಿಸಲೆನುತೀವ || ಸಂಗಿಂ ತಂಬುಲದೆಲೆಯುಂ ತೆಗೆದೆಡ | ದಂಗೈಯೊಳಗಿರಿಸುವ ವೀಳದುದ ೮ || ತಾಂಗಿದು ದಕ್ಷಿಣಹಸ್ಯಂ ಧರಿಸಿತು ಎರಿದುಂ ಚೆಲ್ಲಿಕೆಯಾ ! ೧೪ ಮರಕತಮಣಿಮೇಖಲೆಯು ಮರೀಚಿಗೆ | ಪಿರಿದೊಪ್ಪುವ ಪಲ್ಲವವೆಂಬಂತಿಗೆ | ನೆರೆದ ಲತಾಂಗಿದರೊಳಗೊರ್ವಳು ನಿಂದೊಳೊಡೆದುಗ್ರದೊಳು | ಇರಿಸಿದ ಮಿಸುನಿಯ ನಿಡುಗಿಂಡಿ ಕರಂ | ಪರಿರಂಜನೆಯಂ ಪಡೆದತ್ತ ತಿಬಂ | ಧುರಕಾಂಚನಕದಳೀಕುಸುಮಂ ವಿಭಾಜಿಸುವಂದದೊಳು |೫ ಈವರ್ಣದಿನೀಚಂದೀಕಂ | ಸಾವರಿಸದೆನುತ್ತೆಣಿಸಿಡೀ | ದೇವಿಯ ಬಾಬು ಮಿಸುಪ ತಾಂಬೂಲದ ಕಂಪಂ ಕೊಡಿಸುವೆನು || ಓವದೆ ನಿನಗೆನುತುಂ ಕೊಡಗಿನ ಬಿರಿ | ಪೂವಂ ಕೈವಿಡಿದಂದದಿನೊರ್ವಕ | ಲಾವಿದೆ ಸಿಡಿದು ವಿರಾಜಿಸಿದಳು ಚಿನ್ನದ ಕಳಂಜೆಯನು nL ಪೊಸಜಗವನೆ ನಿನ್ನಿ ದೀರ್ಘಾಂಬಕ | ದೆಸಕದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮಿಗೆ ಸೋಲೀ | ದುಸಿತೋತ್ಸಲ ದರದಳಿತಂ ತನ್ನ ಪರಾಗದ ಕಪ್ಪವನು || ಒಸೆದೀದುಲ್ಬಂದಿದೆ ನೋಡೆನುತುಂ | ಪೊಸ ಕಲುಕವನಿಕ್ಕಿದ ನೀಲದ ಹರ | ಲೆಸೆಯ ಕರಂಡಕಮಂ ಪಿಡಿದೊರ್ವಳಎಲೆ ಕಣೋ ಪ್ಪಿದಳು || ೧೭ $, ಕಣ್ ಮನೋಹರಮೆ ದುದು. ಗ|| ೬. ಕಾಳಂಜಿ, ಗ! | - - - - - -