ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ( ಸಂಧಿ, • • • • • • • • ಸಾಲದು ಸಾಲದೆಮಗೆ ಸುರುಚಿರರುಚಿ | ಬಾಲಿಕೆ ಎಂಡುಣಿದೊರಗೆಗುರುಳಳೆ | ಶಾಲಿಸು ಕಾರುಣ್ಯದಿ ನಿನ್ನದು ನಗೆಮೊಗದೊ ಕೋಸುವ || ಲೋಲಕಟಾಕ್ಷರೀಟಿದನೆನುತುಂ | ಕಾಲಂ ಪಿಡಿದೆಳ ಮಿಂಚುಗಳೆಂದೆನ | ಲಾಲಲಿತಾಂಗಿದು ಸದನಖರಣಂಗಳತ ನಿದುವು || ೦೭ ಜನನುತುಪ್ಪುನಗತಿಯ ೨೦ ಪಡೆ | 'ದನಿಶಂ ತನಗೆ ವಿರಕರಗಿಸ | ವನಿತೆಯ ಮೇಗಾಲ್ಕಳ ಸಾಸಕಿಯುಂ ನಾಮಯ್ಯುವೆನೆಂದು || ಮನದೊಳೆ ಭಾವಿಸಿ ನೀರ್ನೆ ಲೆಯೊಳಗಾ | ದಿನದಿ ತಪಂಗೆಯು ವು ಕೂರ್ಮ೦ ಮೇ || ದಿನಿಯೊಳದ ನುತ್ತವರ ಪದಂಬಯಸದ ಜೀವಿಗಳಿಂದ 11-ov

  1. ರಮಲ್ಲನ ಸಂಮೋಹನಗದೆ | ಸ್ಯರನದಟಂಟಡದರ್ವ ಕಹಳಿ ! ಸ್ಮರಕರದ ಕಲಾಸಗಳೊ ಸ್ಮರನಂ ನೂಡರ ಮುನಿಜನರು !! ಉರುಧ್ಯಥ್ಯವನರೆಬುಲೆನುತುಂ ರತಿ |

ಕರದೊಳು ಧರಿಸಿರನಿಯಗುಂಡೋ .ನ | ತರುಣೀರತ್ನದ ಕಿಟವ ಕಳ್ಳಿ ಕಂ ಚೆಲ್ಲಿದ ದು | _of ಅಂಗನವಾದ್ಧರಿರುತಿವಿಧಿಯಿಂದ ಭು | ಜಂಗರ ರೈ'ಪಶುಗಳ೦ ಹಸಿ ಮು | ನಂಗೊಳಿಸುವ ನವನಾಭೀಕುಂಡದೊಳೊವದ ಹೋಮವನು || ಖಂಗದೆ ಮಾಡಿ ಎಬಕ ನಿ. ಸಿದ ಪೊಸ | ಪೊಂಗೆಲಸದ ಯೂಸಸ್ಯವಂಗಳ | ಛಂಗಿದುನನುಕರಿಸಿದುವುಳ್ಳ ಡಯಕಮಲದಂಕಿ ಗ || ೩೦ ಮನಸಿಜರಾಜನ ಕೃತಕಾಚಲಮೆನೆ | ನನೆಗಳದುಂ ಕಿಡಿಪ ನವಸಂಮೋ | ಹನಸರಸಿಯ ತೀರದೊಳೆ ವಿರಾಜಿಸ ಪುನತಳಂಗಳನೆ | ಕಾಲ ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಗಾಲದ ಮಿಂಚಿನ ಗ!