ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾಲ

< /

ತೂಳಸ ಹಸುಳಲತೆಯುಂ ಸಲ ತೆಗ ೨ಸ | ನಳಿತೋಳಳ ನಿಂಗದ ತಿಶುವಂ ತಾ | ನಿಕೆಯೊಳ ಡುವಿನ ನೃಪತನುಜೆದು ತರುಣಿಮನೊಪ್ಪಿದುದು ||೨೦ ತರುಣೀಮಣಿ ತನ್ನ ದು ರೈಶವದೊಳ | ಗುರುಮುದದಿಂ ತನಕನಕಂಪನ ! ಸುರುಚಿರಪರಿತನಿಧಾನನ ನ ಡೆಯೋಲ್ಲ: ಎಳೆದುತಿರಲು || ಕರಮೆ ವಿರಾಜಿಸಿದಳು ತಾನಂದಿನ | ನರಸನೆಂಬಾರುದೂರುವಿನಿಂ | ದಿರದುದಯಿಸಿ ವಿಭಜಿಸುವಾವರ ಸಿಯಂಬಂದದೊಳು || ೦೩ ಮೊಳತುವು ಮೂಲ ತರುಣಿಮದಿಂ ಇವನ | ದ'ವನ್ನ೦ ಬದರಿದು ಬಡಗರ್ದುಗಿನ | ಪೊಳವಡಕೆಯ ಪೊಸನೆಲ್ಲಿಗು ಸುಸುನಿದು ಮಿಂದು ತುಮರದ || ಎಳೆಯ ಮುಗುಳ ನಿಂಬೆಯು ಪೊಂಎಗರಿದ | ರಳುಗಾದು ಕರಂಡಕರ್ವೆುವದು || ಕಳಸದ ದೂರವೆನ ಸಂವಿಯ) ಸುಕುಮಾರಿ ಸುಲೋಚನ | p. ಕಣ್ಮಲರ್ಗy ಕಡುಸಿದ ನಾವು ಪೂ ೨ || ಪೊತು ಪೊಂಗನ್ನಡಿ ಮೊಗದ ಪೊಗ || ರುದುದಂಗಲತಿಕೆಯೊಳು ಕಂಪು ಕುನುಂಗಿತು ಕುರು? || ನುಣುಣ ಬಿದುದು ಮೆಲ್ಲೆ ರ್ದಬೋಳ | ನಾಕ್ಕೂಳೆತುದು ಮೂಡಿದುವುರದೂ – ಮಲೆ | ರ್ಪಾಣಿಕಕೆ ಮನೋಹರವದೇ ಖಂಚಇವನC s ಗೆ ||cy ಅರುಣಾಂಭೋರುಹಗಲರ್ಗಲತೆಗಲಂ | ಪೊರಯಿಟ್ಟು ಜಖಪ್ರಸವದ ಕೆಂಪಂ | ಬರಸಿ ಕುಸುಂಬಿದನೂತಿ ಆಗದಿದ್ರುವದ ರುಚಿಯ ಸೂತ್ತಿ || ಕುರುವಿಂದದ ರಂಗಂ ಭುವನೆಗೆ | “ರಲಂಬನ ತೇಜದೊಳ ಕರಂ || ಹರಿಸದಿ ಓದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂದದಿನೊಪ್ಪಿದುವವಳುಗಳು || ೦೬ 5, ಸೋಲಿಸ. ಕ। , ನೆಂಜಮಹಾಮುನಿ | ಯೂರಿಂ. ಈ!! ಗ|| + ೪. ಗ! - - - - - - - -