ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೪೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. ಕರ್ಣಾಟಕ

ಈ ಆyrs ••• ಈ • • • • •••••• ಅಲತೆಗೆ ಗಾ೦ಭಿನವತಾರಾನಖ | ವಲಸಗಮನವಂಬುಜಕುದ್ಮಲಕುಚ || ವರ್ಗದ್ರೋಣರನ್ನು ತಾಧರವಸಿತಲತೋಪನ ರೋಮಾಳಿ !! ಅಲಘನಿತಂಬವನನ್ಫ ರೆನಿಭ | ಲಲಿತಕಬರಿ ಕಳ ಕಂ ಸದೃರವ | ವಳಿಕುಂತಳ ಮೊಪ್ಪಿ ದುನಜನತಾಧೀನ ವಲ್ಲಭೆಗೆ !!ov ಆಮಾನಿನಿದು ವಿಮಲಗರ್ಭದೊಳು | ದ್ವಾ ವರ್ಯ ವದ್ದು ನಿಂದರು | ಹೇಮಾಂಗದ ರತ್ನಾಂಗದ ಚಾರುಸುಕೇತುಗಳೆಂಬವರು || ಪ್ರೇಮದೂyದಯಿಸಿ ಬಳೆದ ಆಲಕೊ | ೪ಾ ಮರೆಗಣ್ಣ ಸುಲೋಚನಜುಂ ಲ | ಕ್ರೀಮತಿಯುಲ ಸಂಜನಿಯಿಸಿ ಸಿರಿಗುರ ಚೆಲಿಕೆದಾಳಿದರು ||or ಆಮಕ್ಕಳೆ ತೆಪ್ಪಿದಳು ಸುಲೋಚನೆ || ಹೂವಲಕವಳ ದಳಯುತಲೋಚನ | ಸೋಮವದನೆ ಚದುರಿಂ ಚತುರಾಸ್ಯಮನಪ್ರಿಯವರವಚನ || ಆವಹಿವವಿರಕ್ಕಸನಾಲೋಚನೆ | ಕಾಮಿನಿ ಕರನಿರವಿಮೋಚನೆ | ಸಾಮಜಗಮನೆ ಮದನಮುಹಿಲೀಲಾಶುಕನಿಧ ವಚನೆ (1 -೧೦ ಅನಿಮಿಷನಿಭಲೋಚನೆಲುಬುನನೆ | ವಿನುತಲಸದಿದ್ರುಮಲಲಿತಾದ | ಘನಗುಣನಿಧಿಯಮಿತಪಧೆ ತನ್ನ ತನೂಳ ಸುಲೋಚನಾ || ಅನುರಾಗದಿನವಳ್ಳಿ ೦ದೆತ್ತಲು | ಮಿನುಗುವ ಕಾಲ್ಪ ಡಲಮುಳ್ಳೆಲೆಯಡಿ 1 | ಜನಿಸಿ ಜಲಕ್ಕನೆ ರಾಜಿನ ಸಿರಿವುಂದದಿ ಕಪ್ಪಿದಳು ! -೧ ಎಳೆದುಂಟೆಯನೇಪ ಗಮನದ ಮ9 | ಗಿಳಿದಂ ಮಸುವ ನುಣ್ಯಾತಿನ ಕಿ | ದಳಿರಂ ಗೆಧರದ ಚಿಕ್ಕೆರಲೆಯ ಸೋಲಿನ ನಗೆಗಣ್ಣ ||