ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೬೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಚತುರ್ಥ ಸಂಧಿ. - > -- - ಸೂಚನೆ | ಬನದೊಳ್ಳಿದ್ದಾಮುದ್ರಿಕೆಯುಂ ಕಂ | ನಿಲಸದಂಬಿಡದೆ ದದೃಶ್ಯದಿ || ನನಿವಿಷನೇತ್ರದಾನೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಮರರೂಪಂ ದುಧವಂ | ಬರುತಾಕಾಶೀವಿಷಯದೊಳ ತಿಖಂ | ಧುರಬಹುಕುಸುಮಲತಾಸ್ಪದವಿಲಸ | ತರುಣಾಶೋಕವನಂಗಂತಾಯೆದೆಯೋ ಆ ಬೀಡಂ ಬಿಡಿಸಿ ! ಹರಿಸದಿ ತನ್ನ ಸಖಂ ಶ್ರೀಮತಿಯಿಂ | ಬೆರಸವನದ ವಿಲಾಸಮುನೀಕ್ಷಿಸು | ತರಸುಮಗಂ ನಡೆದ ಮದನಂ ಮಧುಗೂಡಿ ನಡೆವ ತೆ ದಿ 11 ಪರ್ವರಿವನಲೆರಡುಂ ಕಡೆಲಳ | ಗೆನಸು ಬೀಗಿ ಬೆಳೆದ ನವಘಸ್ಸದ | ಘನಸಾರದ ಪೊಸಕಾಡೊಳಗಾಡುವ ಕತ್ತುರಿವುಲೆಗಳ 11 ಬಿನದಿಸ ಹಸುಳೆಜವಾದಿಯ ವಿಗಗಳ | ನನುರಾಗದಿ ನೋಡುತ ಬಿಜಯಂಗೈ | ವನಿತಳೊಂದು ನವೀನಕುಸುಮವುಂಡಪವಿರಲೀಕ್ಷಿಸಿದಂ || ೨ ಇದು ರತಿರಾಜಸಭಾಸದನಂ ಮು : ಇದು ಮನಸಿಜಮೋಹನಮಂತ್ರಾಲಯ | ವಿದು ಗ'ದು ಗುಣದಾಗರವಿದು ತುಂಬಿದ ಬೇವಣಸಾಲೆ || ಇದು ರತಿ ನರ್ತಿಸ ನಾಟಕಗೃಹಮಿಂ | ತಿದು ರಸಿಕರ ಕಾರಾಗಾರಂ ತ | ಸ್ಪದೆನಾದುರರ ಚಿತ್ರಂಗೊ 1 ?ುದುದಾಲತಿಕಾfಸದನಂ || ೩ ಅದ' 'ದ್ಯಾಧರಮಿಧುನಂ ಕ || ಡಿದುದನರಸನೊಸಣಾತುವನೋ | ಲೈ ದರ್ದ ಕಬರಿದು ಮುಗುಳ ಸೂಸಿದ ಪೊಸಗಪುರದಂಟುಲದ || ಎಲವಂ ಕ ಗ , ಕರೆ, ಗ|| 1 . ನಾಸಂ ಕ || - - - - - - - - - -