ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೬೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫೪ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ. - - - - -

ಉದಿರ್ದಂಗದ ಬಾವನ್ನ ನುಡಿಯ ಸೊಗ | ಸದವೆ ರಮುನಿದಾನವಸುಗಂಧಕೆ ! ಪದದಆಗುವ ಪೊಸಪರಿಮೆಗಳ ಪಸುಳಯಿಂಚರನೊಪ್ಪಿದುವು 113 ಮತ್ತದeಳ್ಳಣಿಮುದ್ರಿಕೆಯೊಂದೆಸೆ | ಮುತ್ತಿಗೆ ಕಂಡದನಾಜಯಭೂವರ | ನೆತ್ತಿ ಕರಾಂಗುಲಿಯೊಳಗಿಟ್ಟಲ್ಲಿಂ ಮುಂದಕೆ ನಡೆಯುತಿರೆ || ಬಿತ್ತಜನಿಭಖೇಚರನೊರ್ವಂ ನಭ | ದತ್ತಣಿನಿಂದಾ+ಬಯೊಳಗದನಂ | ಸುತ್ತಿರೆ ಕಂಡಾತನದೆಂದಾವಣಿಮುದ್ರಿಕೆಯುಂ ಕೊಟ್ಟಂ || ೫ ಅದನೀಯುತ್ತಾ ಖಚರಂ | ಮದನನಿಭಂಗಿಂತೆಂದನೆಲೇ ವಿಭು | ವಿದು ನೆನೆದಾಕಾರಂಮಾಡುವ ಘನಪಧದೊಳ್ ಮಿಯಿಸುವ 11 ವಿದಿತಲಸದ್ವಿದ್ಯಾಮಣಿಮುದ್ರಿಕೆ | ಅದನವಧಾರಿಸು ನೀನೆನುತವೆ ಸಂ | ಮದದಿಂ ಕೊಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಖೇಚರನಾಗಸಕೆ ನೆಗೆದನಿ || ಶ್ರೀಮತಿಸಚಿವನೊರದನಿಂತೆನುತಾ | ಭೂಮೀಶಂಗೆಲೆ ನೃಪಕುಲತಿಲಕ || ಶ್ಯಾಮ ಸುಲೋಚನೆಯುಂ ನಿನ್ನಿಚೆಂ ವಶಮಾಡುವೊಡ || ಈಮಣಿಮುದ್ರಿಕ ನಿನಗಾಯ್ತನ | ಲಾಮಾತಂ ಕೇಳವನೊಡಗೂಡಿ ನ | ಭೂಮಾರ್ಗಕ ನೆಗೆದಾವಾರಾಣಸಿಗೊಲವಿಂದೆಯ ದನು ||೬ ಜಲರುಹನಮುನೆ ಸುಲೋಚನೆಯಲ್ಲದೆ | ಮುದವರಾರುಂ ಕಾಣದ ರೂಪಂ | ತಳದಾಸಖನಂ ಕುವರಿಯ ಮಣಿಮಯಹರ್ಮದ ಮೇಲಿರಿಸಿ | ಬಂಕಾತುರದಿಂದೊಳಪೊಕ್ಕಂ | ಲಲಿತಾಂಗಂ ನಿಜಸತಿಂತಿದ್ದಲ್ಲದೆ || ಯಳಯ ಜನದ ಕಣ್ಣಿ ಯದೃಶೃಂದದಲರ್ವಿಲ್ಲನ ತೆದಿಂ || ೪ *. ಅ, ಗ$ ೪೦ಚರವಿನಿವಿರಿದು ಸುಖಕರವಾಯು, ರ! +, ತಾಣದೆ. ಗ! ೯. ಚು ನುತಿರ, ಕ * Kesh ಖ' ಈ ಗವನೀಶರ ನೋಳಶಕ ಖ 111 - -